« Mat 8:27 Ewangelia Mateusza 8:28 Mat 8:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy przyszedł na drugi brzeg, do kraju Gergeseńskiego. Zabiegli mu dwa opętani zgrobów wyszedszy, srodzy wielce, że nie mógł nikt oną drogę minąć.
2.WUJEK.1923A gdy się przewieźli za morze do krainy Gerazeńczyków, zabieżeli mu dwaj mający djabelstwo, z grobów wychodzący, bardzo okrutni, tak iż żaden nie mógł przejść oną drogą.
3.RAKOW.NTA gdy on przyszedł na drugą stronę, do krainy Gergesenów, zabieżeli mu dwa opętani, z grobów wychodzący, okrutni barzo, tak iż nie mógł żaden przeminąć przez drogę oną.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się on przewiózł na drugą stronę do krainy Giergiezeńczyków, zabieżeli mu dwaj opętani z grobów wychodzący, bardzo okrutni, tak iż nie mógł nikt przechodzić oną drogą.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy przeprawił się na drugą stronę do krainy Gerazeńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, którzy wyszli z grobowców, tak bardzo groźni, że nikt nie mógł przechodzić tą drogą.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy się przewiózł na drugą stronę do krainy Gerazeńskiej, zabieżeli mu dwaj opętani, z grobów wychodzący, bardzo okrutni, tak iż żaden nie mógł przejść oną drogą.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy przybył na drugi brzeg, do ziemi Gerazeńczyków, zabiegli Mu drogę dwaj opętani, którzy wypadali z jaskiń grobowych tak zdziczali, że nikt tamtędy nie mógł przechodzić.
8.MARIAWICIA gdy się przeprawili na drugą stronę morza do krainy Gerazeńczyków, zabieżeli Mu dwaj mający dyabelstwo, wybiegłszy z grobów, bardzo okrutni, tak że nikt nie mógł przechodzić tą drogą.
9.GRZYM1936Gdy się przeprawił na brzeg przeciwny do krainy Gerazeńczyków, zabiegło mu drogę dwóch opętanych, którzy wyszli z pieczar, a byli tak dzicy, że nikt nie śmiał przejść tamtędy.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy przybył na drugi brzeg do krainy Gerazeńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wychodzili z grobów, tak straszni, że nikt nie mógł przejść ową drogą.
11.DĄBR.GR.1961A gdy przybył na drugi brzeg do krainy Gadareńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wychodzili z grobów, tak straszni, że nikt nie mógł przejść ową drogą.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą.
13.BRYTYJKAA gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą.
14.POZNAŃSKAKiedy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, zabiegli Mu drogę dwaj opętani przez czarta, którzy wyszli z grobowców. A byli tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tą drogą.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy znalazł się na drugim brzegu, w krainie Gadareńczyków, dwaj opętani, wyszedłszy spomiędzy grobów, zagrodzili Mu drogę. Byli pełni takiej dzikości, że nikt nie mógł przejść tą drogą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy on przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj bardzo okrutni opętani, którzy wychodzili z grobowców, tak, że nikt nie mógł chodzić ową drogą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy przybył na drugą stronę, do kraju Gadareńczyków, z grobów wyszli dwaj opętani. Szli Mu naprzeciw. Byli oni tak groźni, że nie było mocnego, który ważyłby się przejść tamtą drogą.
18.TOR.PRZ.2023I gdy przybył na drugą stronę do krainy Gergezeńczyków, wyszli Mu na spotkanie dwaj opętani przez demony, wyszli z grobowców, bardzo groźni, tak że nie było mocnego, aby przejść tą drogą.