« Mat 8:7 Ewangelia Mateusza 8:8 Mat 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Setnik rzekł: Panie, nie jestem dostojen abyś pod dach mój wszedł, ale tylko rzecz słowo, a zleczone będzie pacholę moje.
2.WUJEK.1923I odpowiadając setnik, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój; ale tylko rzecz słowem, a będzie uzdrowion sługa mój.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Setnik, rzekł: Panie! nie jestem godny abyś pod mój dach wszedł; ale tylko rzecz słowem, a będzie uleczony sługa mój.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając setnik rzekł: Panie! nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój; ale tylko rzecz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
5.GDAŃSKA.2017Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI odpowiadając rotmistrz, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale tylko rzeknij słowem, a będzie uzdrowion sługa mój.
7.SZCZEPAŃSKIOdpowiadając zaś setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, byś wszedł pod dach mój; ale rzeknij tylko słowo, a wyzdrowieje sługa mój.
8.GRZYM1936Setnik rzekł mu na to: Panie, jam nie godzien, abyś wszedł pod dach mój; rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
10.DĄBR.GR.1961A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.
12.BRYTYJKAA odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
13.POZNAŃSKAA setnik powiedział: - Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Ale wydaj tylko rozkaz, a mój sługa będzie uzdrowiony.
14.WARSZ.PRASKALecz setnik na to: Panie, ja nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach; ale powiedz tylko słowo, a zostanie uzdrowiony mój sługa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas setnik powiedział: Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony.
17.TOR.NOWE.PRZ.A setnik odpowiedział, mówiąc: Panie! Nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa.