« Mar 1:4 Ewangelia Marka 1:5 Mar 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wychodziła k niemu wszytka Judska kraina i Jerozolimczycy, i nurzali się wszytcy od niego w Jordanie rzece, wyznawający grzechy swoje.
2.WUJEK.1923I wychodziła do niego wszystka kraina Żydowskiéj ziemie i Jerozolimczycy wszyscy; i byli od niego chrzczeni w rzece Jordanie, spowiadając się grzechów swoich.
3.RAKOW.NTI wychodziła do niego wszytka kraina Judska, i Jerozolimczycy; i byli ponurzani wszyscy w rzece Jordanie od niego, wyznawając grzechy swe.
4.GDAŃSKA.1881I wychodziła do niego wszystka kraina Judzka, i Jeruzalemczycy, a wszyscy byli od niego chrzczeni w rzece Jordanie, wyznawając grzechy swoje.
5.GDAŃSKA.2017I przychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy, i wszyscy byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
6.SZCZEPAŃSKII ciągnęła doń cała kraina Judei i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje.
7.MARIAWICII wychodziła do niego wszystka kraina Judzka i Jerozolimczycy wszyscy, i byli od niego chrzczeni w rzece Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich.
8.GRZYM1936I wychodziła do niego cała ziemia żydowska i wszystka Jerozolima: i chrzcili się u niego w Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich.
9.DĄBR.WUL.1973I zdążała do niego kraina żydowska i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, i byli chrzczeni przez niego w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje.
10.DĄBR.GR.1961I zdążała do niego cała kraina żydowska i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i byli chrzczeni przez niego w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje.
11.TYSIĄCL.WYD5Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
12.BRYTYJKAI wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje.
13.POZNAŃSKAPrzychodziła do niego cała okolica judejska i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a ci, którzy wyznawali swoje grzechy, byli przez niego ochrzczeni w rzece Jordanie.
14.WARSZ.PRASKAI spieszyła do niego cała Judea i wszyscy z Jerozolimy. I przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wychodziła do niego cała kraina judzka oraz Jerozolimczycy, i wszyscy co wyznawali swoje grzechy, byli przez niego zanurzani w rzece Jordanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZaczęli się więc do niego schodzić ludzie z całej Judei oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w Jordanie tych, którzy się otwarcie przyznawali do swych grzechów.
17.TOR.PRZ.I zaczęła wychodzić do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy; i wszyscy byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając swoje grzechy.