« Mar 10:28 Ewangelia Marka 10:29 Mar 10:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Jezus rzekł: Prawdziwie mówię wam, żaden nie jest któryby opuścił dom, albo bracią, abo siostry, abo ojca, abo matkę,(abo żonę) abo dzieci, abo role, dla mnie i Ewanielionu.
2.WUJEK.1923A Jezus odpowiedziawszy, rzekł: Zaprawdę mówię wam: Żaden nie jest, któryby opuścił dom, albo bracią, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo role dla mnie i dla Ewangelii,
3.RAKOW.NTA Jezus odpowiedziawszy, rzekł: Amen mówię wam, żaden nie jest któryby opuścił dom, abo bracią, abo siostry, abo Ojca, abo matkę, abo żonę, abo dzieci, abo role, dla mnie i dla Ewanieliey,
4.GDAŃSKA.1881A Jezus odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie jest, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo role dla mnie i dla Ewangielii,
5.GDAŃSKA.2017A Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam: Nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i na ewangelię;
6.SZCZEPAŃSKIJezus {odpowiadając} rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Ktokolwiek tylko dla Mnie i dla Ewangelii opuścił dom, albo braci lub siostry, albo matkę lub ojca, albo dzieci lub włości:
7.GRZYM1936Na co im Jezus: Powiadam wam: nikt nie opuścił domu czy braci, czy sióstr, czy ojca, czy matki, czy dzieci, czy ziemi dla mnie i ewangelji,
8.DĄBR.WUL.1973A Jezus odpowiadając rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie masz nikogo, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla mnie i dla Ewangelii,
9.DĄBR.GR.1961Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie masz nikogo, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo rolę dla mnie i dla Ewangelii,
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii,
11.BRYTYJKAJezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii,
12.POZNAŃSKAJezus rzekł: - Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek opuści dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo gospodarstwo dla Mnie i dla ewangelii,
13.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiadając rzekł: Nie masz nikogo, kto by opuściwszy dla Mnie i dla Ewangelii dom albo braci i siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pole
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus odpowiadając, rzekł: Zaprawdę, mówię wam: Nie ma nikogo, kto opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę, dla mnie i dla Dobrej Nowiny,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla Mnie i dla dobrej nowiny,
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus w odpowiedzi, rzekł: Zaprawdę mówię wam: Nie ma takiego, kto opuściłby dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo pole dla mnie i dla Ewangelii,