« Mar 10:31 Ewangelia Marka 10:32 Mar 10:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I byli wdrodze wstępując do Jerozolimy. I był Jezus idący przed nimi, i lękali się, a idąc za nim bali się.
2.WUJEK.1923I byli w drodze, wstępując do Jeruzalem; a Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali się, a idąc pozad bali się. I zasię wziąwszy dwunaście, począł im powiadać, co nań przyjść miało.
3.RAKOW.NTA byli w drodze wstępując do Jerozolimy; a szedł Jezus przed nimi; i zdumiewali się; a idąc za nim, bali się. I wziąwszy zasię z sobą onych dwanaście, począł im powiedać te rzeczy które nań przyść miały,
4.GDAŃSKA.1881I byli w drodze, wstępując do Jeruzalemu; a Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali się, a idąc za nim, bali się. A on wziąwszy zasię z sobą onych dwanaście, począł im powiadać, co nań przyjść miało,
5.GDAŃSKA.2017I byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. I zdumiewali się, a idąc za nim, bali się. On zaś znowu wziął ze sobą dwunastu i zaczął im mówić o tym, co miało go spotkać:
6.SZCZEPAŃSKIA byli w drodze, idąc do Jerozolimy. Jezus ich wyprzedzał, tak iż się bardzo dziwili, a ci, co szli za Nim, doznawali trwogi. I zebrawszy znów Dwunastu, zaczął im mówić o tem, co Go spotkać miało:
7.GRZYM1936Byli właśnie na drodze do Jerozolimy a Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali się, a idąc z tyłu, bali się. I znowu wziął na ubocze dwunastu i zaczął im mówić, co nań przyjść miało:
8.DĄBR.WUL.1973A byli w drodze zdążając do Jerozolimy i Jezus szedł przed nimi. A zdumiewali się i idąc za nim bali się. I znowu wziąwszy dwunastu począł im mówić o tym, co go spotkać miało:
9.DĄBR.GR.1961I byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. I zdumiewali się, a ci, którzy razem z nimi szli, trwożyli się. A on wziąwszy znowu dwunastu, począł im mówić o tym, co go spotkać miało:
10.TYSIĄCL.WYD5A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać:
11.BRYTYJKAA byli w drodze, idąc do Jerozolimy: a Jezus szedł przed nimi; i zdumiewali się, a ci, co szli za nim, bali się. I znowu wziął z sobą dwunastu, i począł im mówić o tym, co go miało spotkać.
12.POZNAŃSKAKiedy znajdowali się w drodze do Jerozlimy, Jezus szedł przed nimi. I dziwili się, a lęk ogarniał tych, co szli za Nim. I znowu wziął ze sobą Dwunastu i zaczął im mówić o tym, co miało Go spotkać: -
13.WARSZ.PRASKAA kiedy zmierzali do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich. Dziwili się tedy, a ci, co szli za Nim, byli przerażeni. Lecz On znów wziąwszy ze sobą Dwunastu począł im mówić o tym, co miało Go spotkać:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A byli w drodze, wchodząc do Jerozolimy, zaś Jezus ich prowadził. I dziwili się, a idący za nim się bali. Więc znowu wziął dwunastu oraz zaczął im mówić rzeczy mające mu się wydarzyć:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITByli w drodze i zmierzali do Jerozolimy. Jezus, ku ich zdziwieniu, szedł przed nimi. Tych zaś, którzy szli za Nim, ogarnął lęk. Wtedy znów wziął Dwunastu i zaczął im mówić o tym, co ma Go spotkać:
16.TOR.NOWE.PRZ.Kiedy byli w drodze, zmierzając do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi, zdumiewali się, a idąc za Nim, odczuwali lęk. I ponownie wziął ze sobą dwunastu, zaczął im mówić o tym, co ma Go spotkać: