« Mar 14:37 Ewangelia Marka 14:38 Mar 14:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czujcie a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie, duchci prętki lecz ciało niemocne.
2.WUJEK.1923Czujcie, a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe.
3.RAKOW.NTCzujcie, i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duchci ochotny, ale ciało słabe.
4.GDAŃSKA.1881Czujcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie; duchci jest ochotny, ale ciało mdłe.
5.GDAŃSKA.2017Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.
6.SZCZEPAŃSKICzuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokusę. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe.
7.GRZYM1936Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokusy. Duch bowiem jest ochoczy, ale ciało słabe.
8.DĄBR.WUL.1973Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie: duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało omdlałe.
9.DĄBR.GR.1961Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie: duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało omdlałe.
10.TYSIĄCL.WYD5Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
11.BRYTYJKACzuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.
12.POZNAŃSKACzuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.
13.WARSZ.PRASKACzuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokusę, bo duch jest wprawdzie pełen gorliwości, ale ciało słabe.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w doświadczenie; wprawdzie Duch jest skory, ale ciało wewnętrzne chore.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzuwajcie i módlcie się, abyście nie zawiedli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało - słabe.
16.TOR.NOWE.PRZ.Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę; duch wprawdzie jest chętny, ale ciało słabe.