« Mar 14:44 Ewangelia Marka 14:45 Mar 14:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy wnet przystąpiwszy k niemu, rzekł mu: Rabbi, Rabbi, i pocałował go.
2.WUJEK.1923A przyszedłszy, natychmiast przystąpiwszy k niemu, rzekł: Bądź pozdrowion, Mistrzu! i pocałował go.
3.RAKOW.NTA przyszedszy, wnet przystąpiwszy do niego, mówi: Rabbi, Rabbi; i pocałował go.
4.GDAŃSKA.1881A przyszedłszy, zarazem przystąpił do niego, i rzekł: Mistrzu, Mistrzu! i pocałował go.
5.GDAŃSKA.2017Gdy tylko przyszedł, natychmiast zbliżył się do niego i powiedział: Mistrzu, Mistrzu! I pocałował go.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy nadszedł, przystępując szybko do Niego, mówi: {Witaj} Mistrzu! <Mistrzu!> - I pocałował Go.
7.GRZYM1936I odrazu zbliżył się do Jezusa, pozdrawiając go: Witaj, Mistrzu. I pocałował go.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy się zbliżył, zaraz przystąpił do niego i rzecze: Bądź pozdrowiony, Rabbi! I pocałował go.
9.DĄBR.GR.1961A zbliżywszy się, zaraz przystąpił do niego i rzecze: Rabbi! I pocałował go.
10.TYSIĄCL.WYD5Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi!, i pocałował Go.
11.BRYTYJKAI zaraz podszedłszy, przystąpił do niego i rzekł: Mistrzu! I pocałował go.
12.POZNAŃSKAI zaraz przystąpił do Niego i powiedział: - Rabbi. I pocałował Go.
13.WARSZ.PRASKAA gdy tylko nadeszli, natychmiast zbliżył się do Niego i powiedział: Rabbi! I pocałował Go.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy przyszedł, zaraz podszedł do niego, mówiąc: Nauczycielu mistrzu, i go pocałował.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem natychmiast po przyjściu Judasz podszedł do Jezusa, przywitał Go: Mistrzu! - i pocałował Go.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy przyszedł, zaraz przystąpił do Niego i powiedział: Rabbi, Rabbi! I Go pocałował.