« Mar 16:15 Ewangelia Marka 16:16 Mar 16:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto uwierzy a ponurzy się, zbawion będzie, lecz kto nieuwierzy osądzon będzie.
2.WUJEK.1923Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępion.
3.RAKOW.NTKtoby uwierzył i byłby ponurzony zbawion będzie; a ktoby nie uwierzył, będzie osądzony.
4.GDAŃSKA.1881Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie; ale kto nie uwierzy, będzie potępion.
5.GDAŃSKA.2017Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
6.SZCZEPAŃSKIKto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie; a kto nie uwierzy, będzie potępion.
7.GRZYM1936Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, a kto nie uwierzy będzie potępiony.
8.DĄBR.WUL.1973Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
9.DĄBR.GR.1961Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
11.BRYTYJKAKto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
12.POZNAŃSKAKto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
13.WARSZ.PRASKAKto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto uwierzył i zostanie ochrzczony będzie zbawiony; zaś ten, co nie uwierzył będzie skazany.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ten kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony; ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.