« Mar 16:14 Ewangelia Marka 16:15 Mar 16:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: szedszy na wszytek świat przepowiedajcie Ewanielion wszemu stworzeniu.
2.WUJEK.1923I mówił im: Idąc na wszystek świat, opowiadajcie Ewangelią wszemu stworzeniu.
3.RAKOW.NTI rzekł im: Szedszy na świat wszytek, obwoływajcie Ewanielią wszemu stworzeniu.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Idąc na wszystek świat, każcie Ewangieliję wszystkiemu stworzeniu.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
6.SZCZEPAŃSKI{I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszemu stworzeniu.
7.GRZYM1936I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelję wszelkiemu stworzeniu.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: idąc na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
10.TYSIĄCL.WYD5I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
11.BRYTYJKAI rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
12.POZNAŃSKAI powiedział im: - Idźcie na cały świat, głoście ewangelię całemu stworzeniu.
13.WARSZ.PRASKAI powiedział im: Idąc na cały świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I im powiedział: Wyruszcie na cały świat i ogłoście Dobrą Nowinę całemu stworzeniu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI powiedział im: Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Idźcie na cały świat, ogłoście Ewangelię całemu stworzeniu.