« Mar 16:13 Ewangelia Marka 16:14 Mar 16:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na ostatek onym jedennaście społu siedzącym ukazał się, i wymawiał (jim) niewiarę ich, i zatwardzenie serca, iż tym którzy ji widzieli wzbudzonego, nie wierzyli.
2.WUJEK.1923Na ostatek onym jedenaście społem u stołu siedzącym ukazał się i wymawiał niedowiarstwo ich i zatwardzenie serca, iż tym, którzy go widzieli, że zmartwychwstał, nie wierzyli.
3.RAKOW.NTNaostatek onym społu siedzącym jedennaście objawił się, i urągał niedowiarstwu ich, i zatwardzeniu serca; iż onym, którzy się przypatrowali jemu wzbudzonemu, nie uwierzyli.
4.GDAŃSKA.1881Na ostatek się też onym jedenastu wespół siedzącym ukazał, i wyrzucał im na oczy niedowiarstwo ich, i zatwardzenie serca, iż tym, którzy go widzieli wzbudzonego, nie wierzyli.
5.GDAŃSKA.2017Na koniec ukazał się jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie wierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego.
6.SZCZEPAŃSKIWreszcie ukazał się owym Jedenastu, gdy się społem posilali, i wyrzucał im niedowiarstwo i upór serca, że nie uwierzyli tym, którzy Go widzieli po zmartwychwstaniu}.
7.GRZYM1936Wreszcie ukazał się jedenastu, gdy byli przy stole i zgromił niedowiarstwo ich i twardość serca, iż nie wierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego.
8.DĄBR.WUL.1973W końcu ukazał się onym jedenastu, gdy siedzieli u stołu, i ganił niedowiarstwo ich i twardość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego.
9.DĄBR.GR.1961W końcu ukazał się owym jedenastu, gdy siedzieli u stołu, i ganił niedowiarstwo ich i twardość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego.
10.TYSIĄCL.WYD5W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
11.BRYTYJKANa koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego.
12.POZNAŃSKANa koniec ukazał się Jedenastu w czasie posiłku i wyrzucał im niedowiarstwo i zatwardziałość serca, bo nie uwierzyli tym, którzy Go widzieli wskrzeszonego (z martwych).
13.WARSZ.PRASKAI wreszcie ukazał się Jedenastu, kiedy ci byli u stołu, i zganił ich brak wiary oraz zatwardziałość serca, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W końcu ukazał się jedenastu, gdy razem leżeli u stołu, oraz złajał ich niewiarę i twardość serca, że nie uwierzyli tym, co go widzieli wzbudzonego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPóźniej zaś ukazał się im jedenastu, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy Go widzieli zmartwychwstałego.
16.TOR.NOWE.PRZ.W końcu ukazał się jedenastu, gdy spoczywali przy stole, i zganił ich niedowiarstwo i zatwardziałość ich serca, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli Go wskrzeszonego.