« Mar 1:45 Ewangelia Marka 2:1 Mar 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Zasię wszedł do Kapernauma, po (kilku) dni, i usłyszano że jest w domu.
2.WUJEK.1923I zasię wszedł do Kapharnaum po dniach, i usłyszano, że był w domu.
3.RAKOW.NTI zasię wszedł do Kapernaum po kilku dni, i usłyszano, że w domu jest.
4.GDAŃSKA.1881A zasię przyszedł po kilku dniach do Kapernaum, i usłyszano, że jest w domu.
5.GDAŃSKA.2017A po kilku dniach znowu przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy po niejakim czasie przybył znowu do Kafarnaum, rozeszła się wieść, iż jest w domu.
7.MARIAWICII znowu wszedł do Kafarnaum po dniach. I usłyszano, że był w domu,
8.GRZYM1936I znowu przyszedł do Kafarnaum po kilku dniach,
9.DĄBR.WUL.1973I znowu po kilku dniach przybył do Kafarnaum.
10.DĄBR.GR.1961(2:1) A gdy po kilku dniach znowu przybył do Kafarnaum, (2:2a) rozeszła się wieść, że jest w domu.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu.
12.BRYTYJKAI znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu.
13.POZNAŃSKAPo pewnym czasie przyszedł znowu do Kafarnaum. I usłyszano, że jest w domu.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy ponownie przyszedł do Kafarnaum, dowiedziano się, że jest w domu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu, po kilku dniach wszedł do Kafarnaum; więc usłyszano, że jest w domu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu.
17.TOR.PRZ.I po kilku dniach ponownie przyszedł do Kafarnaum; i usłyszano, że jest w domu.