« Mar 2:19 Ewangelia Marka 2:20 Mar 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale przyjdą dni gdy od nich odejmą nowożenią, a tedy będą pościć w one dni.
2.WUJEK.1923Ale przyjdą dni, gdy od nich odjęty będzie oblubieniec, a tedy będą pościć w one dni.
3.RAKOW.NTLecz przyjdą dni, kiedy odjęty od nich będzie Oblubieniec, a tedy będą pościć w one dni.
4.GDAŃSKA.1881Ale przyjdą dni, gdy od nich odjęty będzie oblubieniec, a tedy będą pościć w one dni.
5.GDAŃSKA.2017Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, a wtedy, w tych dniach, będą pościć.
6.SZCZEPAŃSKIPrzyjdzie atoli czas, gdy zabiorą im oblubieńca, a wtedy pościć będą w dniu owym.
7.MARIAWICIAle przyjdą dni, kiedy będzie odjęty od nich Oblubieniec, i wtedy będą pościć w one dni.
8.GRZYM1936Ale przyjdą dni, gdy oblubieńca im zabiorą, a wtedy pościć będą w owe dni.
9.DĄBR.WUL.1973Przyjdą wszakże dni, gdy zabrany im będzie oblubieniec, a wówczas będą pościć w one dni.
10.DĄBR.GR.1961Przyjdą wszakże dni, gdy zabrany im będzie oblubieniec, a wówczas będą pościć w owym dniu.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
12.BRYTYJKAAle przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas, owego dnia będą pościć.
13.POZNAŃSKAAle przyjdzie czas, kiedy pan młody zostanie spośród nich zabrany. Wtedy będą pościć.
14.WARSZ.PRASKAPrzyjdzie jednak czas, że zabiorą im pana młodego. I wtedy będą pościć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale przyjdą dni, gdy oblubieniec będzie od nich zabrany, a wtedy, w owe dni będą pościć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjdą jednak dni, gdy Pan młody zostanie im zabrany. Ten dzień będzie początkiem ich postu.
17.TOR.PRZ.„A przyjdą dni, gdy zostanie im odebrany oblubieniec; i wtedy w owe dni będą pościć.”