« Mar 9:21 Ewangelia Marka 9:22 Mar 9:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I często go miotał do ognia i do wód aby ji stracił, ale możeszli co pomóż nam zlitowawszy się nad nami.
2.WUJEK.1923(9:21) I często miotał go w ogień i w wodę, aby go stracił; ale możeszli co, ratuj nas, zlitowawszy się nad nami.
3.RAKOW.NTI często go i do ognia i do wód miotał, aby go stracił, ale jeśli co możesz, ratuj nas, rozlitowawszy się nad nami.
4.GDAŃSKA.1881I często go miotał w ogień i w wodę, żeby go stracił, ale możeszli co, ratuj nas, użaliwszy się nad nami.
5.GDAŃSKA.2017I często wrzucał go w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Ale jeśli możesz coś zrobić, zlituj się nad nami i pomóż nam.
6.SZCZEPAŃSKIczęsto też i w ogień go rzucał, a także do wody, by go zabić; wszelako, jeśli co możesz, z litości ku nam przyjdź nam z pomocą!
7.GRZYM1936nieraz go rzuca w ogień albo w wodę, aby go zgubić. Jeśli możesz co poradzić, zlituj się nad nami i ratuj nas.
8.DĄBR.WUL.1973(9:21) i często wrzucał go w ogień i w wodę, aby go zgubić, ale jeśli możesz, ratuj nas, litując się nad nami.
9.DĄBR.GR.1961(9:21) i często wrzucał go, i w ogień, i w wodę, aby go zgubić, ale, jeśli możesz, ratuj nas, litując się nad nami.
10.TYSIĄCL.WYD5I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam.
11.BRYTYJKAI często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić; ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam.
12.POZNAŃSKAI często rzucał go nawet w ogień czy w wodę, aby go zabić. Lecz jeśli coś możesz, ulituj się i pomóż nam.
13.WARSZ.PRASKACzęsto wrzucał go już nawet w ogień i do wody, żeby go zgubić. Jeżeli więc masz jakąś moc, ulituj się nad nami i dopomóż nam.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rzuca go często w ogień i do wody, aby go zniszczyć. Ale zlituj się nad nami i nam pomóż, jeśli coś możesz.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzęsto, żeby go zgubić, duch ten wrzucał go nawet do ognia lub w wodę. Ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wiele razy rzucał go i w ogień, i w wodę, żeby go zgubić; ale jeżeli coś możesz, ratuj nas i zlituj się nad nami.