« Łuk 1:19 Ewangelia Łukasza 1:20 Łuk 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:15) A oto będziesz milczącym i niemogącym mówić, aż do dni których to będzie, iżeś nieuwierzył mowam mojem, które się wypełnią czasu swego.
2.WUJEK.1923A oto będziesz milczącym, ani będziesz mógł mówić aż do dnia, którego się to stanie: dlatego, żeś nie uwierzył słowom moim, które się wypełnią czasu swego.
3.RAKOW.NTA oto, będziesz milczącym, i nie mogącym mówić, aż do dnia którego się sstaną te rzeczy, dla tego żeś nie uwierzył słowom moim, które się wypełnią czasu swego.
4.GDAŃSKA.1881A oto oniemiejesz, i nie będziesz mógł mówić aż do onego dnia, którego się to stanie, dlatego, żeś nie uwierzył słowom moim, które się wypełnią czasu swego.
5.GDAŃSKA.2017I będziesz niemy, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, dlatego że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim czasie.
6.SZCZEPAŃSKIA oto ty niemym się staniesz i nie będziesz mógł mówić, dopóki to nie nastąpi, dlatego, żeś nie uwierzył słowom moim, które się spełnią w swoim czasie.
7.MARIAWICII oto będziesz milczącym i nie będziesz mógł mówić aż do tego dnia, którego się to stanie, dlatego żeś nie uwierzył słowom moim, które się wypełnią w czasie swoim.
8.BIESZK.ŁUK.1931Przeto posłuchaj. Słowa moje spełnią się w swoim czasie. A dlatego, żeś im nie uwierzył, będziesz niemy i nie przemówisz, aż w dniu, w którym się to stanie”.
9.GRZYM1936A ty oniemiejesz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to wszystko wypełni, iżeś nie uwierzył słowom moim, które wypełnią się czasu swego.
10.DĄBR.WUL.1973A oto staniesz się niemym i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, dlatego, żeś nie uwierzył słowom moim, które się wypełnią czasu swego.
11.DĄBR.GR.1961A oto staniesz się niemy i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się to stanie, dlatego żeś nie uwierzył słowom moim, które się w swoim czasie spełnią.
12.TYSIĄCL.WYD5A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie.
13.BRYTYJKAOtóż zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie.
14.POZNAŃSKAA ty utracisz mowę i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym to się stanie, dlatego żeś nie uwierzył moim słowom, które się spełnią w swoim czasie.
15.WARSZ.PRASKALecz ty sam staniesz się niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to wszystko stanie, ponieważ nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią we właściwym czasie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale oto będziesz milczący i nie będziesz mógł nic powiedzieć, aż do dnia, kiedy to się stanie. Za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które zostaną wypełnione w ich czasie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie.
18.TOR.PRZ.I oto będziesz milczał, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy to się stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które wypełnią się w swoim czasie.