« Łuk 1:37 Ewangelia Łukasza 1:38 Łuk 1:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:34) I rzekła Marya: Oto niewolnica Pańska, nich mi będzie wedle słowa twego. I odszedł od niej anioł.
2.WUJEK.1923I rzekła Marya: Oto służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niéj Aniół.
3.RAKOW.NTI rzekła Marya: Oto służebnica Pańska; niechaj mi się sstanie wedle słowa twego. I odszedł od niej Anioł.
4.GDAŃSKA.1881I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej Anioł.
5.GDAŃSKA.2017I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
6.SZCZEPAŃSKIA Marya odrzekła: Otom ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I odszedł od Niej anioł.
7.MARIAWICII rzekła Marya: Oto służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego. I odszedł Anioł od niej.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy Marja rzekła: „Oto, jam służebnica Pańska; niechaj mi się stanie według słowa twego”. I odszedł od niej anioł.
9.GRZYM1936Odpowiedziała Marja: Oto ja służebnica Pańska: niechaj mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej anioł
10.DĄBR.WUL.1973I rzekła Maryja: Otom ja służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej anioł.
11.DĄBR.GR.1961I rzekła Maryja: Otom ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej Anioł.
12.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od Niej anioł.
13.BRYTYJKAI rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej.
14.POZNAŃSKAWtedy Maryja powiedziała: - Otom ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. I odszedł od niej anioł.
15.WARSZ.PRASKAI rzekła na to Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Maria powiedziała: Oto ja, służebnica Pana; oby mi się stało według twojej mowy. I anioł od niej odszedł.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMaria odpowiedziała: Oto jestem - gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twojego słowa. I anioł odszedł od niej.
18.TOR.PRZ.Wtedy Maria powiedziała: Oto jestem służebnicą Pana; oby mi się stało według twojego słowa. I anioł odszedł od niej.