« Łuk 1:49 Ewangelia Łukasza 1:50 Łuk 1:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:46) A miłosierdzie jego od rodzaju i rodzaju, bojącym się jego.
2.WUJEK.1923A miłosierdzie jego od narodu do narodów, bojącym się jego.
3.RAKOW.NTI miłosierdzie jego na rodzaje rodzajów bojącym się jego.
4.GDAŃSKA.1881I którego miłosierdzie zostaje od narodu do narodu nad tymi, co się go boją.
5.GDAŃSKA.2017A jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją.
6.SZCZEPAŃSKItoteż z pokolenia na pokolenie miłosierdzie Jego na owych, którzy w bojaźni Mu służą.
7.MARIAWICII miłosierdzie Jego od rodzaju do rodzaju nad tymi, którzy się Go boją.
8.BIESZK.ŁUK.1931Miłosierdzie jego od pokolenia do pokolenia, trwa nad tymi, którzy się go boją.
9.GRZYM1936miłosierdzie jego na wszystkie narody tym, co się go boją.
10.DĄBR.WUL.1973A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją.
11.DĄBR.GR.1961A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
12.TYSIĄCL.WYD5i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją.
13.BRYTYJKAA miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją.
14.POZNAŃSKAA miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla żyjących w bojaźni Bożej.
15.WARSZ.PRASKAJego miłosierdzie zaś z pokolenia na pokolenie względem tych, którzy się Go boją.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego też miłosierdzie dla rodu bojących się Go pokoleń.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITa Jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć.
18.TOR.PRZ.A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją.