« Łuk 1:60 Ewangelia Łukasza 1:61 Łuk 1:62 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:57) I rzekli k niej: iż żadnego niemasz w rodzinie twojej, ktoby zwan imieniem tym.
2.WUJEK.1923I mówili do niéj: Iż żadnego niemasz w narodzie twym, coby go zwano tem imieniem.
3.RAKOW.NTI mówili do niej: Iż żadnego niemasz w pokrewnieniu twym, który nazwany bywa imieniem tym.
4.GDAŃSKA.1881I rzekli do niej: Żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem imieniem.
5.GDAŃSKA.2017I powiedzieli do niej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kogo by nazwano tym imieniem.
6.SZCZEPAŃSKII odpowiedziano jej: Wszak niema nikogo w twojej rodzinie, któryby takiem zwał się imieniem!
7.MARIAWICII mówili do niej: Że niema nikogo w rodzie twoim, ktoby był zwany tem imieniem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odpowiedzieli jej na to: „Nikt przecież z krewnych twoich tak się nie nazywa”.
9.GRZYM1936Na co jej odpowiedzieli: Nikt w twojej rodzinie nie nosi takiego imienia.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekli do niej: Nie masz nikogo w rodzie twoim, którego by zwano tym imieniem.
11.DĄBR.GR.1961I rzekli do niej: Nie masz nikogo w rodzie twoim, którego by zwano tym imieniem.
12.TYSIĄCL.WYD5Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię.
13.BRYTYJKAI rzekli do niej: Nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię.
14.POZNAŃSKAPowiedzieli jej: - Nie ma przecież nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię.
15.WARSZ.PRASKAWtedy powiedziano jej, że nikt w jej rodzinie nie nosi tego imienia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc do niej powiedzieli: Nie istnieje nikt z twojej rodziny, kto nazywa się tym imieniem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOni na to: Nikt w twoim rodzie nie nosił takiego imienia.
18.TOR.PRZ.I powiedzieli do niej: Nikt w twojej rodzinie nie jest nazwany tym imieniem.