« Łuk 1:64 Ewangelia Łukasza 1:65 Łuk 1:66 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:61) I był na wszytki strach około nich mieszkające, i we wszytkiem pogórzu Judskiem, przepowiedano wszytkie te rzeczy.
2.WUJEK.1923I padł strach na wszystkie sąsiady ich: i po wszystkich górach Żydowskiéj ziemie rozsławione są wszystkie te słowa.
3.RAKOW.NTI przypadła na wszytkie bojaźń mieszkające około ich. I po wszytkiej górnej krainie Judskiey roznaszano wszytkie słowa te.
4.GDAŃSKA.1881I przyszedł strach na wszystkie sąsiady ich, i po wszystkiej górnej krainie Judzkiej rozgłoszone są wszystkie te słowa.
5.GDAŃSKA.2017I padł strach na wszystkich ich sąsiadów, i po całej górskiej krainie judzkiej rozgłoszone zostały wszystkie te słowa.
6.SZCZEPAŃSKII padł strach na wszystkich ich sąsiadów, a po całem pogórzu Judei opowiadano sobie o tem wszystkiem, co zaszło.
7.MARIAWICII padł strach na wszystkich sąsiadów ich, i rozniosły się wszystkie te słowa po wszystkich górach Judzkich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Na wszystkich mieszkańców w sąsiedztwie padł strach i po całem pogórzu Judei opowiadano sobie o wszystkich tych zdarzeniach.
9.GRZYM1936A wszystkich ich sąsiadów strach ogarnął i po wszystkich górach żydowskich wieść się o tem rozeszła.
10.DĄBR.WUL.1973I padł strach na wszystkich ich sąsiadów, a po wszystkich górach krainy judzkiej rozniosła się wieść o tym zdarzeniu.
11.DĄBR.GR.1961I padł strach na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górzystej okolicy judzkiej rozniosła się wieść o tym zdarzeniu.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło.
13.BRYTYJKAI padł lęk na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach.
14.POZNAŃSKALęk ogarnął wszystkich sąsiadów i po górach całej Judei opowiadano sobie o tym wszystkim.
15.WARSZ.PRASKAA wszystkich sąsiadów [ich] ogarnęło przerażenie i opowiadano o tym po wszystkich górskich okolicach.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przy wszystkich, co z nimi sąsiadowali powstał strach, oraz wszystkie te sprawy były rozpowiadane w całej górnej Judei.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wszystkich sąsiadów ogarnął lęk i wkrótce całe pogórze Judei rozprawiało o tym, co zaszło.
18.TOR.PRZ.I ogarnął strach wszystkich ich sąsiadów, a po całej górzystej Judei rozeszły się wszystkie te słowa.