« Łuk 11:51 Ewangelia Łukasza 11:52 Łuk 11:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada wam zakonnikom: którzyście odjęli klucz rozumienia, sami nie weszliście, a wchodzącym zabroniliście.
2.WUJEK.1923Biada wam biegłym w zakonie! iżeście wzięli klucz wyrozumienia: samiście nie weszli, a tych, którzy wchodzili, hamowaliście.
3.RAKOW.NTBiada wam zakonnym Nauczycielom , iżeście odjęli klucz znajomości; samiżeście nie weszli, a wchodzących hamowaliście.
4.GDAŃSKA.1881Biada wam zakonnikom! boście wzięli klucz umiejętności; samiście nie weszli, a tym, którzy wnijść chcieli, zabranialiście.
5.GDAŃSKA.2017Biada wam, znawcom prawa, bo zabraliście klucz poznania. Sami nie weszliście i tym, którzy chcieli wejść, przeszkodziliście.
6.SZCZEPAŃSKIBiada wam, uczonym w zakonie, bo zabraliście klucz wiedzy; samiście nie weszli, a tym, którzy chcieli wchodzić, przeszkadzaliście!
7.BIESZK.ŁUK.1931Biada wam, znawcom prawa! Zabraliście klucz wiedzy. Samiście nie weszli, a nadto bronicie tym, którzy pragną wejść”.
8.GRZYM1936Biada wam, uczeni Zakonu, iżeście sobie klucz do wiedzy przywłaszczyli: samiście nie weszli, i innym, którzy wejść chcieli, przeszkodziliście.
9.DĄBR.WUL.1973Biada wam, uczeni w Prawie, że posiedliście klucz mądrości, a sami nie wchodzicie i tym, którzy by wnijść chcieli, zabraniacie.
10.DĄBR.GR.1961Biada wam, uczeni w Prawie, że uchwyciliście klucz zrozumienia, a sami nie weszliście, i zabroniliście tym, którzy by wejść chcieli.
11.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.
12.BRYTYJKABiada wam zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania; sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście.
13.POZNAŃSKABiada wam, biegli w Prawie, bo wzięliście klucz do poznania (Prawa), aleście sami nie weszli, a tym, którzy usiłowali wejść, przeszkodziliście!
14.WARSZ.PRASKABiada wam, uczeni w Prawie! Wzięliście klucz poznania, lecz sami nie weszliście i tym, którzy chcieli wejść, też nie pozwoliliście.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada wam, znawcom Prawa, bo usunęliście klucz wyższego poznania; sami nie weszliście, zaś tych, co wchodzili powstrzymaliście.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, znawcom Prawa, bo zabraliście klucz poznania; sami nie weszliście i stanęliście na przeszkodzie tym, którzy pragnęli wejść.
17.TOR.NOWE.PRZ.Biada wam, znawcom Prawa, że zabraliście klucz poznania; sami nie weszliście, a tym, którzy chcą wejść, przeszkodziliście.