« Łuk 12:16 Ewangelia Łukasza 12:17 Łuk 12:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rozmyślał w sobie mówiąc: Co uczynię, iż niemam gdzie bym zebrał pożytki moje?
2.WUJEK.1923I rozmyślał sam w sobie, mówiąc: Cóż uczynię, gdyż nie mam dokądbych zgromadzić miał urodzaje moje?
3.RAKOW.NTI rozmyślał sam w sobie mówiąc: Cóż uczynię? iż nie mam dokądbych zgromadził owoce moje?
4.GDAŃSKA.1881I rozmyślał sam w sobie, mówiąc: Cóż uczynię, gdyż nie mam, gdzie bym zgromadził urodzaje moje?
5.GDAŃSKA.2017I rozważał w sobie: Cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów?
6.SZCZEPAŃSKIZastanawiał się przeto w duszy i mówił: Co pocznę, albowiem nie mam gdzie pomieścić zbiorów moich?
7.MARIAWICII rozmyślał sam w sobie, mówiąc: Cóż uczynię, gdyż nie mam, dokądbym mógł zgromadzić urodzaje moje?
8.BIESZK.ŁUK.1931I rozważał w duchu: Jak sobie poradzę? Nie mam już miejsca, gdzieby zwieść żniwa.
9.GRZYM1936i tak sobie mówił: Cóż mam robić, bo nie mam gdzie zgromadzić plonów moich?
10.DĄBR.WUL.1973I rozmyślał w duszy, mówiąc: Cóż uczynię, skoro nie mam gdzie zgromadzić plonów moich?
11.DĄBR.GR.1961I rozmyślał w duszy mówiąc: Cóż uczynię, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów?
12.TYSIĄCL.WYD5I rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów.
13.BRYTYJKAI rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich?
14.POZNAŃSKAI zastanawiał się: Co zrobić? Bo nie mam gdzie pomieścić swoich plonów.
15.WARSZ.PRASKAZaczął się więc zastanawiać: Co ja teraz zrobię? Nie mam gdzie złożyć moich plonów.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc rozważał w sobie, mówiąc: Co uczynię, bo nie mam gdzie zgromadzić moich plonów?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZaczął się więc zastanawiać: Co tu zrobić? Nie mam gdzie złożyć plonów!
18.TOR.PRZ.2023I rozważał w sobie, mówiąc: Co mam zrobić, skoro nie mam gdzie gromadzić moich plonów?