« Łuk 12:21 Ewangelia Łukasza 12:22 Łuk 12:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak ku uczniom swym: Dla tego wam mówię: Nie troszczcie się o duszę waszę cobyście jedli, ani o ciało cobyście obłoczyli.
2.WUJEK.1923I rzekł do uczniów swoich: Dlatego wam powiadam: Nie troszczcie się o duszę waszę, cobyście jedli, ani o ciało, w cobyście się obłóczyli.
3.RAKOW.NTI rzekł do uczniów swych: Dla tego wam powiedam, nie pieczołujcie się o duszę waszę, cobyście jedli; ani o ciało czymbyście się przyodziali.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o żywot wasz, co byście jedli, ani o ciało, czem byście się przyodziewali.
5.GDAŃSKA.2017Potem powiedział do swoich uczniów: Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co będziecie się ubierać.
6.SZCZEPAŃSKII rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam: Nie troskajcie się o duszę {waszą}, co będziecie jedli, ani o ciało <wasze>, czem się okryjecie.
7.MARIAWICII rzekł uczniom Swoim: Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o duszę waszą, cobyście jedli, ani o ciało wasze, czembyście je przyodziewali.
8.BIESZK.ŁUK.1931Innym znów razem rzekł Jezus do uczniów swoich: „Powiadam wam: nie troszczcie się lękliwie o życie swoje, – co będziecie jedli, ani o ciało, – czem się okryjecie.
9.GRZYM1936I rzekł do uczniów swoich: Dlatego mówię wam: nie troszczcie się zbytnio o to, co jeść i w co ubierać się będziecie.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam: nie troszczcie się o życie wasze, co byście jedli, ani o ciało, czym byście je przyodziali.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam: nie troszczcie się o życie, co byście jedli, ani o ciało, czym byście je przyodziali.
12.TYSIĄCL.WYD5Potem rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o życie, co będziecie jeść, ani też o ciało, w co macie się przyodziać.
13.BRYTYJKAI rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie.
14.POZNAŃSKAA do uczniów rzekł: - Dlatego wam mówię: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, co będziecie jedli, ani o ciało, czym je okryjecie,
15.WARSZ.PRASKAA do uczniów swoich powiedział: Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o życie wasze, o to, co będziecie jedli, ani o ciało, czym je przyodziejecie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam, nie martwcie się waszym życiem, co byście zjedli; ani ciałem, co byście na siebie ubrali.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDo swoich uczniów powiedział natomiast: Dlatego mówię wam: Przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść, a także o ciało, o to, w co się ubierzecie.
18.TOR.PRZ.2023Do swoich uczniów natomiast powiedział: „Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o swoje życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co się przyodziejecie.