« Łuk 12:46 Ewangelia Łukasza 12:47 Łuk 12:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574On lepak niewolnik który wiedząc wolą pana swego, a nie nagotował, ani uczynił k woli jemu, będzie bit wielce.
2.WUJEK.1923A on sługa, który poznał wolą pana swego, a nie nagotował, ani uczynił wedle woli jego, wielce będzie karan.
3.RAKOW.NTA on sługa który wiedział wolą Pana swego, i nie przygotował się, ani czynił wedle jego wolej, bit będzie wielą plag.
4.GDAŃSKA.1881Ten zasię sługa, który by znał wolę pana swego, a nie był gotowym, ani czynił według woli jego, wielce będzie karany;
5.GDAŃSKA.2017Ten zaś sługa, który znał wolę swego pana, a nie był gotowy i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę.
6.SZCZEPAŃSKIWielce też chłostany będzie ów sługa, który poznał wolę pana swego, ale nie przygotował, ani nie postąpił według woli jego.
7.MARIAWICIA ten sługa, który poznał wolę Pana swego i nie przygotował i nie uczynił według jego woli, będzie wielce karany.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ów zaś sługa, który acz zna wolę pana, nie myślał wcale postępować według woli jego, ostro chłostany będzie.
9.GRZYM1936Wszakże ten sługa, który zna wolę pana swego, ale nie starał się i nie czynił według woli jego, ciężką karę poniesie.
10.DĄBR.WUL.1973Ów zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nie był gotów i nie uczynił według woli jego, srodze ukarany będzie,
11.DĄBR.GR.1961A sługa ów, który znał wolę pana swego, a nie był gotów, czy też nie zastosował się do woli jego, będzie srogo ukarany,
12.TYSIĄCL.WYD5Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę.
13.BRYTYJKATen zaś sługa, który znał wolę pana swego; a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów.
14.POZNAŃSKAA ten sługa, który znając wolę swego pana, nie przygotował się (na jego przyjście) i nie spełnił jego woli, otrzyma wiele plag.
15.WARSZ.PRASKATego sługę, który poznał wolę pana, lecz niczego nie przygotował i nie postępował zgodnie z jego wolą, ukarze bardzo surowo.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ten sługa, który poznał wolę swojego Pana, a nic nie przygotował, bądź nie uczynił zgodnie z Jego wolą, będzie wielce zbity.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTen sługa, który znał wolę pana, lecz nie poczynił przygotowań lub nie zastosował się do jego woli, odbierze wiele razów.
18.TOR.PRZ.2023Ten sługa natomiast, który poznał wolę swojego pana i nie przygotował się, i nie czynił zgodnie z jego wolą, odbierze wiele razów;