« Łuk 13:33 Ewangelia Łukasza 13:34 Łuk 13:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeruzalemie, Jeruzalemie, który zabijasz proroki, i kamionujesz posłane k tobie, ile kroć chciałem pozbierać dzieci twoje, jako kokosz swoje kurczęta pod skrzydła, a niechcieliście?
2.WUJEK.1923Jeruzalem, Jeruzalem! które zabijasz proroki i kamionujesz te, którzy są do ciebie posłani; ilekrociem chciał zebrać dziatki twe, jako ptak gniazdo swe pod skrzydła, a nie chciałoś?
3.RAKOW.NTJeruzalem! Jeruzalem! które zabijasz Proroki, i kamienujesz one którzy są posłani do ciebie; ilekrociem chciał zgromadzić dziatki twe, jakim sposobem kokosz zgromadza swoje kurczątka pod skrzydła, a niechcieliście.
4.GDAŃSKA.1881Jeruzalem! Jeruzalem! które zabijasz proroki, a kamionujesz te, którzy do ciebie bywają posłani; ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście.
5.GDAŃSKA.2017Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście!
6.SZCZEPAŃSKIJeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, których do Ciebie wysłano! Ileż razy chciałem zgromadzić dziatwę twą, jak kokosz pod skrzydła pisklęta swe, a nie chciałoś!
7.BIESZK.ŁUK.1931Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani! Ileż to razy chciałem zgromadzić dziatki twe, jako kokosz kurczęta pod skrzydłami! A wy – nie chcieliście!
8.GRZYM1936Jerozolimo, Jerozolimo, która proroków mordujesz i tych, co do ciebie są posłani kamienujesz, ileż razy syny twoje zgromadzić chciałem, jako ptak swe pisklęta pod skrzydła, a tyś nie chciała?
9.DĄBR.WUL.1973O, Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz Proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ilekroć chciałem zgromadzić synów twoich jak ptak pisklęta swe pod skrzydła, a nie chciałoś?
10.DĄBR.GR.1961O Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz Proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani! Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, jako kokosz zgromadza pisklęta swe pod skrzydła, a nie chciałoś!
11.TYSIĄCL.WYD5Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
12.BRYTYJKAJeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście.
13.POZNAŃSKAJeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali wysłani do ciebie! Ileż to razy chciałem zebrać twoje dzieci, jak kokosz zbiera pisklęta pod swoje skrzydła, a nie chcieliście.
14.WARSZ.PRASKAJeruzalem, Jeruzalem! To ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są posłani do ciebie! Ileż razy chciałem przygarnąć twoich synów, tak jak kokosz przykrywa skrzydłami swoje pisklęta, aleś nie chciało.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jerozolimo, Jerozolimo, co zabijasz proroków oraz kamienujesz tych, których do ciebie wysłano; ilekroć chciałem zgromadzić twoje dzieci w ten sposób, jak kura swoje pisklęta pod skrzydła a nie chcieliście.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do ciebie posłani! Tyle razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kwoka swe pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście!
17.TOR.NOWE.PRZ.Jeruzalem! Jeruzalem! Które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy posyłani są do ciebie; ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, w ten sposób jak kwoka zgromadza swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście.