« Łuk 14:9 Ewangelia Łukasza 14:10 Łuk 14:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale gdy będziesz wezwan, szedszy usiądź na ostatecznym miejscu, że gdy przydzie, kto cię wezwał, rzecze tobie: przyjacielu, posiądź się wyszszej, tedy będzie tobie sława przed społem ztobą siedzącemi.
2.WUJEK.1923Ale gdy będziesz wezwan, idź, usiądź na pośledniem miejscu, że gdy przyjdzie ten, który cię wezwał, rzecze tobie: Przyjacielu! posiądź się wyżéj; tedy będzie tobie chwała przed społem siedzącymi.
3.RAKOW.NTAle kiedy będziesz wezwan, szedszy usiądź na poślednim miejscu; aby gdy przyjdzie on, który cię wezwał, rzekłby tobie: Przyjacielu posiądź się wyższej. Tedy będzie tobie sława przed siedzącymi z tobą.
4.GDAŃSKA.1881Ale gdybyś był wezwany, szedłszy, usiądź na pośledniem miejscu; a gdyby przyszedł ten, który cię wezwał, rzekłby tobie: Przyjacielu! posiądź się wyżej; tedy będziesz miał cześć przed spółsiedzącymi z tobą.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej. Wtedy doznasz czci wobec współbiesiadników.
6.SZCZEPAŃSKIAtoli gdy cię zaproszą, idź, zajmij miejsce ostatnie, aby - skoro nadejdzie, który cię zaprosił - mógł ci powiedzieć: Przyjacielu, posuń się wyżej. Wtedy spotka cię chwała wobec <wszystkich twych> współbiesiadników.
7.BIESZK.ŁUK.1931Jeżeli cię zaproszą, idź raczej i usiądź na szarym końcu! Wówczas z pewnością przyjdzie gospodarz domu i powie ci: Przyjacielu! Posuń się wyżej! Wyróżnienie takie będzie dla ciebie zaszczytem wobec wszystkich współbiesiadników.
8.GRZYM1936Ale jeśli cię zaproszą, siadaj na ostatniem miejscu, a ten, co cię zaprosił, będzie ci mógł powiedzieć: Przyjacielu, posiądź się wyżej. Będziesz miał wtedy zaszczyt u wszystkich gości.
9.DĄBR.WUL.1973Ale gdybyś był wezwany, idź, usiądź na miejscu ostatnim, aby skoro nadejdzie ten, który cię wezwał, rzekł do ciebie: Przyjacielu, posiądź się wyżej. Wtedy będziesz miał chwałę u współbiesiadników:
10.DĄBR.GR.1961Ale gdybyś był zaproszony, idź, siądź na ostatnim miejscu, aby, skoro nadejdzie ten, który cię zaprosił, rzekł do ciebie: Przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy będziesz miał chwałę u wszystkich współbiesiadników:
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
12.BRYTYJKAA gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu, gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie: Przyjacielu, usiądź wyżej! Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników.
13.POZNAŃSKAAle gdy zostaniesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, aby kiedy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powiedział ci: Przyjacielu, posuń się wyżej! - Wtedy będziesz wyróżniony na oczach wszystkich współbiesiadników.
14.WARSZ.PRASKALecz ty, gdy będziesz zaproszony, idź i zajmij ostatnie miejsce, aby gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, mógł ci powiedzieć: Przyjacielu, posuń się wyżej! Wtedy okryjesz się chwałą w oczach współbiesiadników.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdybyś był zaproszony i poszedł, rozłóż się na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: Przyjacielu, przejdź wyżej. Wtedy wydarzy ci się zaszczyt wobec tych, którzy z tobą współleżą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy otrzymasz zaproszenie, przyjdź i zajmij raczej ostatnie miejsce. Wtedy, gdy wejdzie gospodarz, możesz usłyszeć: Przyjacielu, przesuń się wyżej! W ten sposób dostąpisz wyróżnienia na oczach wszystkich gości.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale kiedy zostałeś zaproszony, pójdź i spocznij na ostatnim miejscu; aby, gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powiedział tobie: Przyjacielu! Przesuń się wyżej; wtedy będziesz miał chwałę wobec wszystkich współspoczywających z tobą.