« Łuk 14:8 Ewangelia Łukasza 14:9 Łuk 14:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy który ciebie i jego wezwał, rzecze tobie: daj temu miejsce, a tedy poczniesz ze wstydem ostateczne miejsce trzymać.
2.WUJEK.1923A przyszedłszy ten, który ciebie i onego wezwał, nie rzekł ci: Daj temu miejsce: a tedybyś ze wstydem począł mieć ostateczne miejsce.
3.RAKOW.NTA przyszedszy on, który ciebie i onego wezwał, rzekłciby: Daj temu miejsce; a tedybyś począł z sromotą poślednie miejsce trzymać;
4.GDAŃSKA.1881A przyszedłszy ten, który ciebie i onego wezwał, rzekłby tobie: Daj temu miejsce: a tedy byś ze wstydem począł siedzieć na pośledniem miejscu.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas przyjdzie ten, który ciebie i jego zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i wtedy ze wstydem musiałbyś zająć ostatnie miejsce.
6.SZCZEPAŃSKIA wtedy ten, co was obu zaprosił, zbliżyłby się i rzekł do ciebie: Ustąp miejsca temu. Wówczas zaś ze wstydem musiałbyś zająć miejsce ostatnie.
7.BIESZK.ŁUK.1931A wtedyby ten, co was obu zaprosił, mógł przystąpić do ciebie i rzec: Ustąp miejsce temu! A wówczas przytrafiłoby ci się ze wstydem siąść na ostatniem miejscu.
8.GRZYM1936żeby ten, kto ciebie i jego zaprosił, nie musiał ci powiedzieć: Ustąp mu miejsca; będzie ci wtedy wstyd usiąść na ostatku.
9.DĄBR.WUL.1973A wówczas ten, który ciebie i jego zaprosił, nadchodząc rzekłby ci: Daj temu miejsce. Wtedy byś ze wstydem począł ostatnie miejsce zajmować.
10.DĄBR.GR.1961A wówczas ten, który ciebie i jego zaprosił, zbliżając się powiedziałby ci: Daj temu miejsce. Wtedy ze wstydem począłbyś ostatnie miejsce zajmować.
11.TYSIĄCL.WYD5Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
12.BRYTYJKAWtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci: Ustąp temu miejsca; i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce.
13.POZNAŃSKAI ten, kto ciebie i jego zaprosił, podejdzie i powie ci: Ustąp temu miejsca. - I wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć miejsce ostatnie.
14.WARSZ.PRASKAa wówczas ten, który ciebie i jego zaprosił, przechodząc powie ci: Ustąp temu twoje miejsce. A wtedy musiałbyś ze wstydem zająć miejsce ostatnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a ten, który ciebie i jego zaprosił, powie ci: Użycz jemu miejsce. Wtedy, ze wstydem, zaczniesz zajmować ostatnie miejsce.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jest, to ten, który zaprosił was obu, może podejść i powiedzieć: Proszę, ustąp miejsca tej osobie. I zawstydzony powędrujesz na koniec.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy ten, który ciebie i jego zaprosił, podejdzie i powie ci: Ustąp temu miejsca; i wtedy ze wstydem będziesz musiał spocząć na ostatnim miejscu.