« Łuk 15:10 Ewangelia Łukasza 15:11 Łuk 15:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak: Człowiek niektóry miał dwu synu.
2.WUJEK.1923I rzekł: Człowiek niektóry miał dwu synów.
3.RAKOW.NTI rzekł: Człowiek niektóry miał dwu synu;
4.GDAŃSKA.1881Nadto rzekł: Człowiek niektóry miał dwóch synów,
5.GDAŃSKA.2017Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.
6.SZCZEPAŃSKIPowiedział również: Pewien człowiek miał dwóch synów.
7.MARIAWICII rzekł też: Człowiek niektóry miał dwóch synów.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem mówił Jezus: „Człowiek pewien miał dwóch synów.
9.GRZYM1936I tak mówił: Pewien człowiek miał dwóch synów;
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł: Człowiek pewien miał dwóch synów.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.
13.BRYTYJKAPotem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów.
14.POZNAŃSKAPowiedział też: - Pewien człowiek miał dwóch synów
15.WARSZ.PRASKAA potem powiedział: Pewien człowiek miał dwu synów.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także powiedział: Pewien człowiek miał dwóch synów;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.
18.TOR.PRZ.2023Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów;