« Łuk 15:12 Ewangelia Łukasza 15:13 Łuk 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A po niemnogich dnioch zgromadziwszy wszytko młodszy syn, odszedł do krainy dalekiej; i tam rosproszył imienie swe, żywiąc zbytecznie.
2.WUJEK.1923A po niewielu dni, zebrawszy wszystko, młodszy syn odjechał w daleką krainę i rozproszył tam majętność swą, żywiąc rozpustnie.
3.RAKOW.NTA po niewielu dni zgromadziwszy wszytko on młodszy syn, odjechał w krainę daleką; i tam rozproszył majętność swą, żywiąc rozpustnie.
4.GDAŃSKA.1881A po niewielu dniach, zebrawszy wszystko on młodszy syn, odjechał w daleką krainę, i rozproszył tam majętność swoję, żyjąc rozpustnie.
5.GDAŃSKA.2017Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie.
6.SZCZEPAŃSKIA niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, udał się w podróż do dalekiej krainy, a żyjąc rozrzutnie, zmarnował tam swój majątek.
7.MARIAWICIA po niewielu dniach młodszy on syn zebrawszy wszystko, odjechał w daleką krainę, i rozproszył tam majętność swoją, żyjąc rozpustnie.
8.BIESZK.ŁUK.1931A po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy dział swój, wyjechał w krainę daleką. Tam to przehulał cały swój majątek.
9.GRZYM1936A po niewielu dniach młodszy syn zabrał swoje rzeczy i pojechał w dalekie kraje; tam roztrwonił cały swój majątek, żyjąc rozpustnie.
10.DĄBR.WUL.1973A niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w daleką krainę i roztrwonił tam majętność swoją żyjąc rozpustnie.
11.DĄBR.GR.1961A niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w daleką krainę i roztrwonił tam majętność swoją żyjąc rozpustnie.
12.TYSIĄCL.WYD5Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.
13.BRYTYJKAA po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie.
14.POZNAŃSKANiedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał do dalekiego kraju i żyjąc rozrzutnie roztrwonił majątek.
15.WARSZ.PRASKAA po niewielu dniach młodszy syn, zabrawszy ze sobą wszystko, ruszył w podróż do dalekiej krainy, gdzie też, żyjąc rozrzutnie, roztrwonił cały swój majątek.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po niewielu dniach, młodszy syn zabrał wszystko, odjechał do dalekiej krainy oraz żyjąc rozrzutnie, rozproszył tam swoje mienie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKrótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek.
18.TOR.PRZ.2023A po niewielu dniach, młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiej krainy, i żyjąc rozwiąźle, roztrwonił tam swoją majętność.