« Łuk 16:15 Ewangelia Łukasza 16:16 Łuk 16:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zakon i prorocy aż do Johana; odtąd królestwo Boże opowiedają, i każdy do niego gwałtem się dobywa.
2.WUJEK.1923Zakon i prorocy aż do Jana: odtychmiast królestwo Boże opowiadają, a każdy gwałt mu czyni.
3.RAKOW.NTZakon i Prorocy aż do Jana; odtąd ono Królestwo Boże opowiedane bywa, i każdy przeciwko jemu gwałt czyni.
4.GDAŃSKA.1881Zakon i prorocy aż do Jana; a od tego czasu królestwo Boże opowiadane bywa, a każdy się do niego gwałtem ciśnie.
5.GDAŃSKA.2017Prawo i Prorocy byli do Jana. Odtąd jest głoszone królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera.
6.SZCZEPAŃSKIZakon i prorocy... aż do Jana; odtąd królestwo Boże jest opowiadane, a każdy mu gwałt zadaje.
7.MARIAWICIZakon i Prorocy aż do Jana; od tego czasu Królestwo Boże jest opowiadane, i każdy gwałt mu czyni.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zakon i prorocy kończą się na Janie; odtąd opowiadana bywa radosna nowina o królestwie Bożem, a każdy stara się doń wejść za wszelką cenę.
9.GRZYM1936Prawo i proroctwa obowiązywały aż do Jana, odtąd królestwo Boże się głosi a każdy chce tam wejść siłą.
10.DĄBR.WUL.1973Prawo i Prorocy aż do Jana, od tego czasu Królestwo Boże jest głoszone i każdy się doń przemocą ciśnie.
11.DĄBR.GR.1961Prawo i Prorocy aż do Jana: od tego czasu Królestwo Boże jest głoszone i każdy się do niego przemocą ciśnie.
12.TYSIĄCL.WYD5Aż do Jana [trwało] Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę o królestwie Bożym i każdy gwałtem wdziera się do niego.
13.BRYTYJKADo czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera.
14.POZNAŃSKAPrawo i Prorocy (sięgają) aż do Jana. A odtąd głosi się dobrą nowinę o królestwie Bożym i każdy usilnie się stara dostać do niego.
15.WARSZ.PRASKAPrawo i Prorocy sięgają aż do Jana, później zaś jest głoszona Dobra Nowina o królestwie Bożym, które każdy pragnąłby zdobyć siłą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Prawo oraz prorocy byli aż do Jana; następnie głoszone jest Królestwo Boga i każdy się gwałtem do niego wdziera.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrawo i Prorocy sięgali w swym przesłaniu aż do Jana; od Jana głoszona jest dobra nowina o Królestwie Bożym i każdy na siłę się do niego wdziera.
18.TOR.PRZ.2023Aż do czasów Jana było Prawo i Prorocy; odtąd jest głoszona dobra nowina o Królestwie Boga i każdy się do niego wdziera gwałtem.