« Łuk 17:15 Ewangelia Łukasza 17:16 Łuk 17:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I padł na oblicze u nóg jego dziękując mu, a ten był Samarytan.
2.WUJEK.1923I padł na oblicze u nóg jego, dziękując, a ten był Samarytan.
3.RAKOW.NTI padł na oblicze u nóg jego, dziękując mu; a on był Samarytan.
4.GDAŃSKA.1881I padł na oblicze swoje u nóg jego, dziękując mu; a ten był Samarytanin.
5.GDAŃSKA.2017I upadł na twarz do jego nóg, dziękując mu. A był to Samarytanin.
6.SZCZEPAŃSKIi dzięki <Mu> czyniąc, padł na oblicze do nóg Jego; - a był to Samarytanin.
7.MARIAWICIi upadłszy na oblicze swe u nóg Jego, dziękował Mu. A ten był Samarytanin.
8.BIESZK.ŁUK.1931A padłszy na oblicze swe u Jezusowych stóp, dzięki mu składał. A ten był Samarytaninem.
9.GRZYM1936i rzucił mu się do stóp, aby mu podziękować. A był to Samarytanin.
10.DĄBR.WUL.1973i padł na oblicze do stóp jego, dziękując: a był to Samarytanin.
11.DĄBR.GR.1961i padł na oblicze do jego stóp, dziękując mu; a był to Samarytanin.
12.TYSIĄCL.WYD5padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
13.BRYTYJKAI padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin.
14.POZNAŃSKAi upadł do Jego stóp, dziękując Mu. Był to Samarytanin.
15.WARSZ.PRASKAPotem upadł Mu do nóg i dziękował. A był to Samarytanin.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przy jego nogach padł na oblicze oraz mu dziękował; a był on Samarytaninem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
18.TOR.PRZ.2023I padł na twarz u Jego stóp, dziękując Mu; a był on Samarytaninem.