« Łuk 17:35 Ewangelia Łukasza 17:36 Łuk 17:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dwa będą na polu, jeden pochwycon będzie, a drugi zostawion.
2.WUJEK.1923A odpowiadając, rzekli mu: Gdzież, Panie? Który im rzekł:
3.RAKOW.NTDwaj będą na roli; jeden wzięt będzie, a drugi zostawiony będzie.
4.GDAŃSKA.1881Dwaj będą na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
5.GDAŃSKA.2017Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
6.SZCZEPAŃSKIOdezwali się i rzekli doń: Gdzie, Panie?
7.MARIAWICIDwaj będą na roli: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
8.BIESZK.ŁUK.1931Dwóch będzie na polu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawion będzie”.
9.GRZYM1936I zapytali go: Gdzie to będzie, Panie?
10.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając rzekli mu: Gdzie, Panie? A on im powiedział:
11.DĄBR.GR.1961Oni tedy odpowiadając mówią mu: Gdzie, Panie? A on im rzekł:
12.TYSIĄCL.WYD5---
13.BRYTYJKADwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.
14.POZNAŃSKA---
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dwaj będą na roli; jeden zostanie wzięty do siebie, a drugi zostawiony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDwaj będą na roli: jeden zostanie zabrany, drugi pozostawiony.
17.TOR.PRZ.„Dwóch będzie w polu; jeden zostanie zabrany, a drugi zostanie pozostawiony.”