« Łuk 17:3 Ewangelia Łukasza 17:4 Łuk 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I choćby siedm kroć (na) dzień zgrzeszył przeciw tobie, a siedm kroć na dzień nawróciłby się k tobie mówiąc: kaję się, odpuść mu.
2.WUJEK.1923A jeźliby siedmkroć na dzień zgrzeszył przeciw tobie, i siedmkroć na dzień nawrócił się k tobie, mówiąc: Żalci mi, odpuść mu.
3.RAKOW.NTA jeśliby siedmkroć na dzień zgrzeszył przeciw tobie, i siedmkroć przez dzień nawrócił się ku tobie, mówiąc: Kaję się; odpuścisz mu.
4.GDAŃSKA.1881A choćby siedmkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedmkroć przez dzień się do ciebie nawrócił, mówiąc: Żal mi tego; odpuść mu.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli siedem razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie i siedem razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego – przebacz mu.
6.SZCZEPAŃSKIA choćby siedmkroć na dzień zgrzeszył przeciw tobie, i siedmkroć {na dzień} zwrócił się do ciebie, mówiąc: »Żałuję« - odpuścisz mu.
7.MARIAWICII jeśliby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedemkroć też na dzień nawrócił się ku tobie, mówiąc: Żal mi tego, – odpuść mu.
8.BIESZK.ŁUK.1931A choćby nawet siedmkroć na dzień zgrzeszył przeciw tobie i siedmkroć na dzień powrócił do ciebie, mówiąc: żałuję! – powinieneś mu przebaczyć”.
9.GRZYM1936Nawet gdyby siedem razy na dzień wykroczył przeciw tobie, siedem razy na dzień przyszedł do ciebie i powiedział: Żałuję, przebacz mu.
10.DĄBR.WUL.1973I gdyby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć na dzień zwrócił się do ciebie mówiąc: Żałuję tego — odpuść mu!
11.DĄBR.GR.1961I gdyby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego – odpuść mu.
12.TYSIĄCL.WYD5I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, przebacz mu.
13.BRYTYJKAA jeśliby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, odpuść mu.
14.POZNAŃSKAI gdyby siedem razy na dzień zgrzeszył przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję - przebacz mu.
15.WARSZ.PRASKAI jeśli nawet siedem razy w ciągu dnia zawini przeciwko tobie, lecz potem siedem razy zwróci się do ciebie i powie: żałuję – to też mu przebacz.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także jeśli przez dzień siedmiokroć zawinił przeciw tobie i siedmiokroć na dzień powrócił do ciebie, mówiąc: Żałuję darujesz mu winę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI choćby siedem razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale siedem razy zwrócił się do ciebie: Żałuję tego - wybacz mu.
18.TOR.PRZ.2023I jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie siedem razy na dzień i siedem razy na dzień zwrócił się do ciebie, mówiąc: Upamiętałem się – odpuść mu.”