« Łuk 19:14 Ewangelia Łukasza 19:15 Łuk 19:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stało się gdy się on wracał wziąwszy królestwo, i kazał pozwać niewolniki ony, którym dał srebro, aby wiedział kto co zyskał.
2.WUJEK.1923I stało się, że się wrócił dostawszy królestwa, i rozkazał wezwać sług, którym dał pieniądze, aby wiedział, coby każdy z nich zarobił.
3.RAKOW.NTI sstało się, gdy się wrócił on wziąwszy Królestwo, i roskazał wołać do siebie onych sług, którym był dał srebro; aby się dowiedział, coby który przez kupią zyskał.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy się wrócił wziąwszy królestwo, że rozkazał do siebie zawołać sług onych, którym był dał pieniądze, aby się dowiedział, co który handlując zyskał.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wrócił po objęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał, handlując.
6.SZCZEPAŃSKIWszelako, gdy uzyskał tron królewski i powrócił, rozkazał przywołać <do siebie owe> sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile {kto} zarobił.
7.MARIAWICII stało się, gdy się wrócił otrzymawszy królestwo, kazał wezwać sług swych, którym był rozdał pieniądze, chcąc wiedzieć, jako wiele który z nich zarobił.
8.BIESZK.ŁUK.1931Mimo to uzyskał tamten koronę królewską i powrócił. Tedy kazał zawezwać sługi, którym dał był pieniądze, aby się dowiedzieć, ile każdy z nich zarobił.
9.GRZYM1936Otóż gdy on wrócił po objęciu królestwa, kazał wezwać sługi, którym pieniądze powierzył, aby się dowiedzieć, co każdy z nich zarobił.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, że posiadłszy królestwo wrócił i rozkazał zawezwać sługi, którym wręczył pieniądze, aby się dowiedzieć, ile zarobił każdy z nich.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, że zdobywszy władzę królewską, wrócił i rozkazał zawezwać sługi, którym wręczył pieniądze, aby się dowiedzieć, ile zarobił każdy z nich.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał.
13.BRYTYJKAA gdy on, objąwszy królowanie powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił.
14.POZNAŃSKAOn jednak, uzyskawszy tron królewski, powrócił i kazał wezwać do siebie sługi, którym powierzył pieniądze, aby się dowiedzieć, co zarobili.
15.WARSZ.PRASKAKiedy zaś on wrócił po objęciu królestwa, kazał zwołać swoje sługi, tych, którym dał pieniądze, żeby się dowiedzieć, jak każdy nimi obracał.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zdarzyło się także, że gdy on wrócił po wzięciu panowania, kazał zawołać do siebie owe sługi, którym dał pieniądze, by się dowiedzieć, co który uzyskał w interesach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jednak po przyjęciu władzy powrócił i polecił wezwać do siebie sługi, którym powierzył pieniądze. Chciał się przekonać, ile zarobili.
18.TOR.PRZ.2023I stało się, że on powrócił po przyjęciu królestwa, i powiedział, aby przywołano do niego te sługi, którym dał srebro, żeby się dowiedzieć, kto ile zyskał z handlu.