« Łuk 19:28 Ewangelia Łukasza 19:29 Łuk 19:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stało się gdy się przybliżył do Bethfagi i Bethanij ku górze nazwanej oliwną. Posłał dwu z uczniów swych.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy się przybliżył do Bethphagi i Bethanii, u góry, którą, zowią Oliwną, posłał dwu uczniów swoich,
3.RAKOW.NTI sstało się, gdy się przybliżył do Bethfagi i Betaniey, do góry nazwanej Oliwną, posłał dwu z uczniów swych,
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy się przybliżył do Betfagie i Betanii, ku górze, którą zowią oliwną, posłał dwóch z uczniów swoich,
5.GDAŃSKA.2017A gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, przy górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch ze swoich uczniów;
6.SZCZEPAŃSKIA gdy zbliżał się do Betfage i Betanii, na górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch uczniów {swoich},
7.MARIAWICII stało się, gdy się przybliżył do Bethfage i Bethanii, ku górze, którą zowią Oliwną, posłał dwóch uczniów swoich,
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy Jezus znalazł się w pobliżu Betfegi i Betanji, koło góry, zwanej Oliwną, wysłał dwu swoich uczniów
9.GRZYM1936A gdy już był blisko od Betfage i Betanji, na górze zwanej Oliwną, posłał dwóch uczniów swoich,
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy się przybliżył do Betfage i Betanii, do góry, zwanej Oliwną, wysłał dwóch uczniów swoich,
11.DĄBR.GR.1961I kiedy się przybliżył do Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch uczniów,
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów,
13.BRYTYJKAA gdy się przybliżył do Betfage i do Betanii, do Góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich,
14.POZNAŃSKAKiedy zbliżył się do Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch uczniów.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy już zbliżył się do Betfage i do Betanii [położonej] na górze, która się zwie Oliwną, wysłał dwóch spośród swoich uczniów
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zdarzyło się też, gdy zbliżał się do Betfage i Betanii, ku wzniesieniu zwanym górą Oliwek, że wysłał dwóch swoich uczniów,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zbliżył się do Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród swoich uczniów
18.TOR.PRZ.2023I stało się, gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku Górze, zwanej Oliwną, że wysłał dwóch ze swoich uczniów,