« Łuk 19:46 Ewangelia Łukasza 19:47 Łuk 19:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I był uczący co dzień w świątnicy, Arcyoffiarnicy lepak i księża, szukali ji stracić i pierwszy z ludu.
2.WUJEK.1923(19:47) I uczył na każdy dzień w kościele. (19:48) Lecz przedniejsi kapłani i Doktorowie i celniejsi z ludu szukali go stracić;
3.RAKOW.NTI był uczący na każdy dzień w Kościele; a przedniejszy Ofiarownicy, i uczeni w Piśmie, szukali go stracić, i przedniejszy z ludu;
4.GDAŃSKA.1881I uczył na każdy dzień w kościele; lecz przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie, i przedniejsi z ludu szukali go stracić;
5.GDAŃSKA.2017I nauczał każdego dnia w świątyni. Naczelni kapłani zaś i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu szukali sposobności, aby go zabić;
6.SZCZEPAŃSKII nauczał każdego dnia w świątyni. A przedniejsi kapłani i uczeni i starsi ludu myśleli Go zgładzić,
7.MARIAWICII był w Kościele nauczając na każdy dzień. A książęta kapłańscy i nauczyciele Zakonni i celniejsi z ludu szukali, jakoby Go stracić,
8.BIESZK.ŁUK.1931I nauczał codzień w świątyni. – Lecz arcykapłani, pisma uczeni, jako też wodzowie ludu nastawali na jego życie.
9.GRZYM1936I codzień nauczał w świątyni. Lecz wyżsi kapłani, uczeni zakonni i książęta ludu chcieli go zamordować.
10.DĄBR.WUL.1973I nauczał codziennie w świątyni. A przedniejsi kapłani, uczeni i starsi ludu przemyśliwali, jak go zgubić,
11.DĄBR.GR.1961I nauczał codziennie w świątyni. A przedniejsi kapłani i uczeni w Piśmie – a także starsi ludu – przemyśliwali, jak by go zgubić.
12.TYSIĄCL.WYD5I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie.
13.BRYTYJKAI nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie, a także przedniejsi z ludu szukali sposobności, by go zgładzić.
14.POZNAŃSKAI nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i nauczyciele Pisma, a także przywódcy ludu zastanawiali się, jak Go zabić.
15.WARSZ.PRASKAI nauczał co dzień w świątyni. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie usiłowali Go zgładzić. Tego samego chcieli przywódcy ludu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I żył, nauczając co dzień w Świątyni. Zaś przedniejsi kapłani, uczeni w Piśmie oraz przedniejsi ludu pragnęli go zniszczyć;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCodziennie też nauczał w świątyni. Arcykapłani zaś, znawcy Prawa oraz ważniejsi przedstawiciele ludu próbowali Go zniszczyć.
18.TOR.PRZ.2023I codziennie nauczał w świątyni; a arcykapłani i uczeni w Piśmie, i przedniejsi z ludu szukali sposobu, aby Go zniszczyć;