« Łuk 2:15 Ewangelia Łukasza 2:16 Łuk 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszli śpiesząc się i naleźli Maryą i Jozefa i niemowiątko leżące w jaślach.
2.WUJEK.1923I przyszli, kwapiąc się i naleźli Maryą i Józepha i niemowlątko położone we żłobie.
3.RAKOW.NTI przyszli kwapiąc się, i naleźli, i Maryą i Józefa, i dzieciątko, leżące w żłobie.
4.GDAŃSKA.1881A tak spiesząc się, przyszli i znaleźli Maryję i Józefa, i ono niemowlątko leżące w żłobie.
5.GDAŃSKA.2017Spiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie.
6.SZCZEPAŃSKIPrzyszli tedy z pośpiechem i znaleźli Maryę i Józefa i Niemowlę, złożone w żłobie.
7.MARIAWICII przyszli kwapiąc się, i znaleźli Maryę i Józefa i Niemowlątko położone w żłobie.
8.BIESZK.ŁUK.1931I poszli prędko i znaleźli tam Marję i Józefa i niemowlątko, położone w żłobie.
9.GRZYM1936I zaraz pospieszyli w drogę i znaleźli Marję, Józefa i dziecię w żłobie.
10.DĄBR.WUL.1973I spiesząc się przybyli i znaleźli Maryję i Józefa oraz dzieciątko złożone w żłobie.
11.DĄBR.GR.1961I spiesząc się przybyli i znaleźli Maryję i Józefa oraz dzieciątko leżące w żłobie.
12.TYSIĄCL.WYD5Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę.
13.BRYTYJKAI śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.
14.POZNAŃSKAPoszli więc spiesznie i znaleźli Maryję z Józefem i niemowlę
15.WARSZ.PRASKAI spiesząc się przybyli, i znaleźli Maryję i Józefa, i Dziecię złożone w żłobie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem starając się gorliwie, przyszli, oraz znaleźli Marię, Józefa i owo leżące w żłobie niemowlę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPoszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę.
18.TOR.PRZ.2023I śpiesznie przybyli, i znaleźli Marię i Józefa, i niemowlę leżące w żłobie.