« Łuk 2:21 Ewangelia Łukasza 2:22 Łuk 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się spełniły dni oczyścienia ich, wedle zakonu Moiżeszowego, przynieśli ji do Jerozolimy, postawić przed panem.
2.WUJEK.1923A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jéj według zakonu Mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalem, aby go stawili Panu,
3.RAKOW.NTGdy się wypełniły dni oczyściania ich, wedle Zakonu Moyzeszowego, przynieśli go do Jerozolimy, aby go stawili Panu,
4.GDAŃSKA.1881Gdy się też wypełniły dni oczyszczenia jej według zakonu Mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalemu, aby go stawili Panu,
5.GDAŃSKA.2017Gdy też według Prawa Mojżesza minęły dni jej oczyszczenia, przynieśli go do Jerozolimy, aby stawić go przed Panem;
6.SZCZEPAŃSKIA po upływie czasu ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, zanieśli Je do Jerozolimy, aby [Je] stawić przed Panem,
7.MARIAWICIA gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej według Zakonu Mojżeszowego, przynieśli Go do Jeruzalem, aby Go stawili Panu,
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy nadszedł przepisany przez prawo Mojżeszowe czas ich oczyszczenia, zanieśli dzieciątko do Jerozolimy, aby je ofiarować Panu,
9.GRZYM1936Gdy się zaś wypełniły dni jej oczyszczenia, według prawa Mojżeszowego, zanieśli go do Jerozolimy, żeby go ofiarować Panu;
10.DĄBR.WUL.1973A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jeruzalem, aby je stawić przed Panem,
11.DĄBR.GR.1961A kiedy się wypełniły dni oczyszczenia ich według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jeruzalem, aby je ofiarować Panu
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu.
13.BRYTYJKAA gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem,
14.POZNAŃSKAKiedy zaś nadszedł czas oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, zanieśli je do Jerozolimy, aby stawić przed Panem,
15.WARSZ.PRASKAGdy zaś nadszedł dzień poddania ich, zgodnie z Prawem Mojżesza, oczyszczeniu, zanieśli Go do Jerozolimy, aby był ofiarowany Panu,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy wypełniły się dni jej oczyszczenia według Prawa Mojżesza, zanieśli go do Jerozolimy, aby go postawić obok Pana
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy zgodnie z Prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli Dziecko do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu,
18.TOR.PRZ.2023A gdy wypełniły się dni jej oczyszczenia zgodnie z Prawem Mojżesza, przynieśli Go do Jerozolimy, by stawić Go przed Panem,