« Łuk 2:25 Ewangelia Łukasza 2:26 Łuk 2:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A było jemo oznajmiono od ducha świętego (że) nie (miał) ujrzeć śmierci, ażby drzewiej ujrzał pomazańca pańskiego.
2.WUJEK.1923I odpowiedź był wziął od Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwéj oglądał Chrystusa Pańskiego.
3.RAKOW.NTI był mu obwieszczono przez Ducha świętego, że nie miał widzieć śmierci, ażby pierwej oglądał onego Christusa Pańskiego.
4.GDAŃSKA.1881I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego.
5.GDAŃSKA.2017I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego.
6.SZCZEPAŃSKII od <tego> Ducha Świętego otrzymał <on> objawienie, że nie umrze, póki nie ujrzy Chrystusa Pańskiego.
7.MARIAWICII wziął był odpowiedź od Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jemu to Duch święty objawił, że nie umrze, dopóki nie ujrzy Pomazańca Pańskiego.
9.GRZYM1936I Duch święty mu objawił, że nie pierwej umrze, ażby zobaczył Chrystusa Pańskiego.
10.DĄBR.WUL.1973I otrzymał był zapowiedź od Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki by pierwej nie oglądał Chrystusa Pańskiego.
11.DĄBR.GR.1961I otrzymał był zapowiedź od Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki by wpierw nie ujrzał Chrystusa Pańskiego.
12.TYSIĄCL.WYD5Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.
13.BRYTYJKATemu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana.
14.POZNAŃSKADuch Święty objawił mu, że nie umrze, zanim nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.
15.WARSZ.PRASKAOtrzymał on zapewnienie od Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W wyroczni było mu też zapowiedziane przez Ducha Świętego, że nie doświadczy śmierci, zanim nie ujrzy Chrystusa Pana.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDuch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, Wybawcy posłanego przez Pana.
18.TOR.PRZ.2023I zostało mu objawione przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, zanim nie zobaczy Mesjasza Pana.