« Łuk 2:28 Ewangelia Łukasza 2:29 Łuk 2:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł: Ninie odpuszczasz niewolnika twego Gosponie, wedle słowa twego wpokoju.
2.WUJEK.1923Teraz puszczasz sługę twego, Panie! w pokoju według słowa twego,
3.RAKOW.NTTeraz rozwięzujesz sługę twego Gospodarzu, według słowa twego, w pokoju;
4.GDAŃSKA.1881Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według słowa twego, w pokoju:
5.GDAŃSKA.2017Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie, w pokoju, według twego słowa;
6.SZCZEPAŃSKITeraz wypuszczasz sługę twego, Panie, jako mówiło słowo twe, w pokoju;
7.MARIAWICITeraz puszczasz sługę twego, Panie, w pokoju według słowa Twego,
8.BIESZK.ŁUK.1931„Teraz pozwalasz, Panie, umrzeć w pokoju słudze swojemu, jak to przyrzekłeś.
9.GRZYM1936Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa twego w pokoju.
10.DĄBR.WUL.1973Teraz, o Panie, według słowa twego uwalniasz sługę twego w pokoju,
11.DĄBR.GR.1961Teraz, o Panie, według słowa twego, uwalniasz sługę twego w pokoju,
12.TYSIĄCL.WYD5Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
13.BRYTYJKATeraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju,
14.POZNAŃSKATeraz, wszechwładny Panie, zgodnie z Twym przyrzeczeniem, zwalniasz swego sługę w pokoju.
15.WARSZ.PRASKAi uwielbiając Boga, powiedział: Teraz, Panie, puszczasz sługę Twego w pokoju, według Twego słowa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz w pokoju odprawisz swego sługę, Władco, według Twojego Słowa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju,
18.TOR.PRZ.2023Teraz Władco, uwalniasz swojego sługę w pokoju, według Twojego Słowa;