« Łuk 2:27 Ewangelia Łukasza 2:28 Łuk 2:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(Tedy,) i ten ji wziął na ręce swoje i błogosławił Boga.
2.WUJEK.1923On téż wziął je na ręce swoje i błogosławił Boga i mówił:
3.RAKOW.NTOn też wziął je na łokcie swe, i błogosławił Boga, i mówił:
4.GDAŃSKA.1881Tedy on wziąwszy go na ręce swoje, chwalił Boga i mówił:
5.GDAŃSKA.2017Wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił:
6.SZCZEPAŃSKIwtedy on wziął Je w objęcia swe, i wielbił Boga, i rzekł:
7.MARIAWICIon też wziął Je na ręce swoje i błogosławił Boga, i mówił:
8.BIESZK.ŁUK.1931wziął je na ręce swoje i Boga wielbiąc mówił:
9.GRZYM1936on je wziął na ręce i błogosławił Boga, wołając:
10.DĄBR.WUL.1973on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc:
11.DĄBR.GR.1961on wziął je na ręce i wielbił Boga mówiąc:
12.TYSIĄCL.WYD5on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
13.BRYTYJKAOn wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc:
14.POZNAŃSKAWziął dziecko na ręce i wielbił Boga. I powiedział:
15.WARSZ.PRASKAwziął Je na swe ręce
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.także on wziął je w swoje ramiona, wielbił Boga i mówił:
17.EIB.BIBLIA.2016.LITwziął Dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział:
18.TOR.PRZ.2023On wziął je w swoje ramiona, wysławiał Boga i powiedział: