« Łuk 2:40 Ewangelia Łukasza 2:41 Łuk 2:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:40) A chodzili rodzicy jego każdego roku do Jeruzalima na święto paschy.
2.WUJEK.1923A rodzicy jego chodzili na każdy rok do Jeruzalem na dzień uroczysty Paschy.
3.RAKOW.NTA chodzili rodzice jego na każdy rok do Jeruzalem na święto Paschy.
4.GDAŃSKA.1881A rodzice jego chadzali na każdy rok do Jeruzalemu na święto wielkanocne.
5.GDAŃSKA.2017A jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy.
6.SZCZEPAŃSKIA Rodzice Jego rok rocznie chodzili do Jerozolimy na uroczystość Paschy.
7.MARIAWICII chodzili rodzice Jego na każdy rok do Jeruzalem, na dzień uroczysty Paschy.
8.BIESZK.ŁUK.1931Co rok na Wielkanoc rodzice Jezusa udawali się do Jerozolimy.
9.GRZYM1936Rodzice jego chodzili co rok do Jerozolimy na Wielkanoc.
10.DĄBR.WUL.1973A rodzice jego chodzili co roku do Jeruzalem na uroczysty dzień Paschy.
11.DĄBR.GR.1961A rodzice jego chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy.
12.TYSIĄCL.WYD5Rodzice Jego chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy.
13.BRYTYJKAA rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.
14.POZNAŃSKARodzice Jego udawali się corocznie do Jeruzalem na Święto Paschy.
15.WARSZ.PRASKAA rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego przodkowie co rok chodzili do Jerozolimy w Święto Paschy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITRodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.
18.TOR.PRZ.2023A Jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.