« Łuk 20:37 Ewangelia Łukasza 20:38 Łuk 20:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bóg lepak nie jest (Bogiem) martwych, ale żywych, bo wszytcy jemu żywą.
2.WUJEK.1923A Bóg nie jestci umarłych, ale żywych; bo jemu wszyscy żywią.
3.RAKOW.NTA Bóg nie jest umarłych, ale żywiących; wszyscy bowiem jemu żywią.
4.GDAŃSKA.1881A Bógci nie jest Bogiem umarłych, ale żywych; bo jemu wszyscy żyją.
5.GDAŃSKA.2017Bóg przecież nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, bo dla niego wszyscy żyją.
6.SZCZEPAŃSKIA nie jest On Bogiem umarłych, ale żyjących; wszyscy bowiem dla Niego żyją.
7.MARIAWICIA Bóg nie jest umarłych, ale żywych; albowiem Jemu wszyscy żyją.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszak Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych; bo jemu wszyscy żyją”.
9.GRZYM1936A Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, bo wszyscy żyją dla niego.
10.DĄBR.WUL.1973A Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych: wszyscy bowiem dla niego żyją.
11.DĄBR.GR.1961A Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych: wszyscy bowiem dla niego żyją.
12.TYSIĄCL.WYD5Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.
13.BRYTYJKANie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla niego bowiem wszyscy żyją.
14.POZNAŃSKAA Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, bo wszyscy żyją dla Niego.
15.WARSZ.PRASKAA Bóg nie jest przecież Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem żyją dla Niego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg nie jest Bogiem umarłych ale żyjących, bo wszyscy w Nim żyją.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg nie jest więc Bogiem umarłych, ale żywych, gdyż dla Niego wszyscy żyją.
18.TOR.PRZ.2023Bóg więc nie jest Bogiem umarłych, ale żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.”