« Łuk 20:5 Ewangelia Łukasza 20:6 Łuk 20:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeślibychmy rzekli: z ludzi. Wszytek lud ukamionuje nas. Pewien bo jest, Johana być prorokiem.
2.WUJEK.1923A jeźli rzeczemy, z ludzi, wszystek lud ukamionuje nas; bo są pewni, iż Jan jest prorokiem.
3.RAKOW.NTA jeśliż powiemy, z ludzi; wszytek lud ukamionuje nas, abowiem upewniony jest, iż Jan Prorokiem był.
4.GDAŃSKA.1881Jeźliż zasię rzeczemy, z ludzi, wszystek lud ukamionuje nas, ponieważ za pewne mają, że Jan jest prorokiem.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli zaś powiemy, że od ludzi, wszyscy nas ukamienują, bo są przekonani, że Jan był prorokiem.
6.SZCZEPAŃSKIJeśli zaś powiemy: »Od ludzi«, to wszystek lud ukamienuje nas, gdyż jest przekonany, że Jan jest prorokiem.
7.MARIAWICIA jeśli rzeczemy: z ludzi, – to wszystek lud pospolity ukamienuje nas, bo pewni są tego, że Jan był prorokiem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jeśli zaś odpowiemy, że od ludzi, wszystek lud nas ukamienuje; bo jest przekonany, iż Jan jest prorokiem”.
9.GRZYM1936A jeśli powiemy, że od ludzi, lud nas ukamienuje, bo wierzy, że Jan był prorokiem.
10.DĄBR.WUL.1973A jeśli powiemy: z ludzi, cały lud ukamienuje nas, bo przekonany jest, że Jan jest Prorokiem.
11.DĄBR.GR.1961A jeżeli powiemy: z ludzi, cały lud ukamienuje nas, bo jest przekonany, że Jan jest Prorokiem.
12.TYSIĄCL.WYD5A jeśli powiemy: Od ludzi, to cały lud nas ukamienuje, bo jest przekonany, że Jan był prorokiem.
13.BRYTYJKAJeśli zaś powiemy: Od ludzi, cały lud ukamienuje nas, jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem.
14.POZNAŃSKAJeśli zaś powiemy: Od ludzi - to cały lud nas ukamienuje, bo jest przekonany, że Jan był prorokiem.
15.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś powiemy, że od ludzi, to cały lud rzuci się na nas z kamieniami. Są bowiem przekonani, że Jan jest prorokiem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli powiemy z ludzi, cały lud nas ukamienuje, ponieważ jest przekonany, że Jan był prorokiem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli natomiast powiemy, że był to pomysł ludzki, cały lud nas ukamienuje, bo uważa Jana za proroka.
18.TOR.PRZ.2023Jeśli natomiast powiemy: Z ludzi, cały lud nas ukamienuje, ponieważ są przekonani, że Jan był prorokiem.