« Łuk 20:8 Ewangelia Łukasza 20:9 Łuk 20:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I począł k ludu mówić podobieństwo to: Człowiek niektóry nasadził winnicę, i najął ją kmieciom, i odszedł (na) czasy mnogie.
2.WUJEK.1923I począł do ludu mówić to podobieństwo: Człowiek nasadził winnicę i najął ją oraczom, a sam odjechał precz na długi czas.
3.RAKOW.NTI począł do ludu mówić przypowieść tę: Człowiek niektóry sadził winnicę, i najął ją rolnikom; i odjechał na czasy niemałe.
4.GDAŃSKA.1881I począł do ludu mówić to podobieństwo: Człowiek niektóry nasadził winnicę, i najął ją winiarzom, i odjechał precz na czas niemały.
5.GDAŃSKA.2017I zaczął mówić do ludzi taką przypowieść: Pewien człowiek założył winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas.
6.SZCZEPAŃSKII zaczął ludowi opowiadać tę przypowieść: <Pewien> człowiek zasadził winnicę i wynajął ją kmieciom, i wyjechał na czas dłuższy.
7.MARIAWICII począł mówić do pospolitego ludu tę przypowieść: Człowiek niektóry zasadził winnicę i najął ją winogrodnikom, a sam był w odległych krainach przez wiele czasów.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem opowiedział Jezus ludowi tę przypowieść: „Człowiek pewien założył winnicę, a wydzierżawiwszy ją winogrodnikom, wyjechał na dłuższy czas zagranicę.
9.GRZYM1936Poczem taką przypowieść powiedział do ludu: Był człowiek, który posadził sobie winnicę, wynajął ją dzierżawcom a sam bawił daleko przez dłuższy czas.
10.DĄBR.WUL.1973Począł tedy mówić do ludu tę przypowieść: Człowiek pewien założył winnicę i wynajął ją rolnikom, a sam odjechał na długi czas.
11.DĄBR.GR.1961Począł tedy mówić do ludu tę przypowieść: Człowiek pewien założył winnicę i wynajął ją rolnikom, a sam odjechał na długo.
12.TYSIĄCL.WYD5I zaczął mówić do ludu tę przypowieść: Pewien człowiek założył winnicę, oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas.
13.BRYTYJKAI począł mówić do ludu to podobieństwo: Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom, i odjechał na dłuższy czas.
14.POZNAŃSKAI zaczął opowiadać ludowi tę przypowieść: - Pewien człowiek zasadził winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na długi czas.
15.WARSZ.PRASKAA potem opowiedział ludziom taką oto przypowieść: Pewien człowiek założył sobie winnicę i oddał ją w dzierżawę rolnikom, a sam wyjechał na dłuższy czas.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zaczął mówić do ludu to podobieństwo: Pewien człowiek zasadził winnicę, wynajął ją hodowcom winorośli i odjechał na odpowiedni czas.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZaczął też opowiadać ludowi taką przypowieść: Pewien człowiek zasadził winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas.
18.TOR.PRZ.2023I zaczął do ludu mówić to podobieństwo: „Pewien człowiek zasadził winnicę i wynajął ją rolnikom, i odjechał na dłuższy czas.