« Łuk 21:6 Ewangelia Łukasza 21:7 Łuk 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I spytali go mówiąc: Uczycielu, kiedy to będzie? a który znak gdy takowe (rzeczy) będą się miały dziać?
2.WUJEK.1923I pytali go, mówiąc: Nauczycielu! kiedyż to będzie? a co za znak, gdy się pocznie dziać?
3.RAKOW.NTI spytali go, mówiąc: Nauczycielu, kiedyż wżdy te rzeczy będą? i co za znamię, gdy się mają te rzeczy dziać?
4.GDAŃSKA.1881I pytali go, mówiąc: Nauczycielu! kiedyż to będzie? a co za znak, gdy się to będzie miało dziać?
5.GDAŃSKA.2017I zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to będzie miało stać?
6.SZCZEPAŃSKII zagadnęli Go, mówiąc: Mistrzu, kiedy to nastąpi, i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?
7.MARIAWICII pytali Go mówiąc: Nauczycielu, kiedy to będzie, i co za znak, kiedy się to pocznie dziać?
8.BIESZK.ŁUK.1931Pytali go więc uczniowie: „Mistrzu! Kiedyż to się stanie? Po czem będzie można poznać, że nadszedł początek tych zdarzeń?”.
9.GRZYM1936I zapytali go: Mistrzu, a kiedy to będzie? Jakiż będzie znak, że się już zaczyna?
10.DĄBR.WUL.1973Zapytali go tedy mówiąc: Nauczycielu, kiedy to będzie i co za znak, gdy się to zacznie?
11.DĄBR.GR.1961Zapytali go tedy mówiąc: Nauczycielu, kiedy to będzie? I co za znak, gdy się to zacznie?
12.TYSIĄCL.WYD5Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?
13.BRYTYJKAZapytali go, mówiąc: Nauczycielu! Kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi?
14.POZNAŃSKAZapytali Go: - Nauczycielu, kiedy więc to się stanie? I co będzie znakiem, że to już nadchodzi?
15.WARSZ.PRASKAZapytali Go więc: Nauczycielu, kiedy się to stanie, i co będzie znakiem, że już się zaczyna?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zapytali go, mówiąc: Nauczycielu, zatem kiedy to będzie, oraz jaki będzie znak, gdyby to miało się dziać?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTe słowa nasunęły im pytanie: Nauczycielu, kiedy do tego dojdzie i co będzie znakiem początku tych dni?
18.TOR.PRZ.2023I pytali Go, mówiąc: Nauczycielu! Kiedy to będzie? I jaki jest znak, kiedy miałoby się to stać?