« Łuk 22:14 Ewangelia Łukasza 22:15 Łuk 22:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł k nim: żądaniem żądałem tę paschę jeść zwami, przed tym niż bym cierpiał.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Pożądaniem pożądałem pożywać tej Paschy z wami, pierwéj niżbym cierpiał.
3.RAKOW.NTI rzekł do nich: Żądością żądałem tę Paschę jeść z wami, pierwej niżbym ucierpiał.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Żądając żądałem tego baranka jeść z wami, pierwej niżbym cierpiał.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Gorąco pragnąłem zjeść tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał.
6.SZCZEPAŃSKII rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć z wami tę Paschę przed moją męką.
7.MARIAWICII rzekł im: Pożądaniem wielkiem pożądałem pożywać z wami tej Paschy, pierwej niżbym cierpiał,
8.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł im: „Pragnąłem gorąco spożyć z wami tę ucztę wielkanocną, zanim mi przyjdzie cierpieć.
9.GRZYM1936I tak im rzecze: Pragnąłem gorąco spożyć razem z wami tę ucztę przed męką.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Gorąco pragnąłem pożywać tę Paschę z wami, zanim cierpieć będę.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Gorąco pragnąłem pożywać tę Paschę z wami, zanim cierpieć będę.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał.
13.BRYTYJKAI rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką;
14.POZNAŃSKAI rzekł do nich: - Bardzo pragnąłem spożyć razem z wami tę właśnie paschę, zanim będę cierpiał.
15.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem do nich powiedział: Z tęsknotą zacząłem z wami jeść tą wieczerzę paschalną, zanim przyjdzie mi cierpieć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI zwrócił się do nich: Gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć tę Paschę wraz z wami.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział do nich: „Gorąco pragnąłem spożyć z wami tę Paschę, przed moją męką.