« Łuk 22:16 Ewangelia Łukasza 22:17 Łuk 22:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wziąwszy czaszę, dzięki uczyniwszy rzekł: Weźmicie (to) i podzielcie między się.
2.WUJEK.1923A wziąwszy kielich, dzięki czynił i rzekł: Weźmijcie a podzielcie między się.
3.RAKOW.NTA wziąwszy kubek, podziękowawszy rzekł: Weźmicie ten, a podzielcie między się.
4.GDAŃSKA.1881A wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: Weźmijcie to, a podzielcie między się.
5.GDAŃSKA.2017Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: Weźcie go i rozdzielcie między siebie.
6.SZCZEPAŃSKIA wziąwszy kielich, dzięki czynił, i rzekł: Bierzcie <go> i podzielcie między siebie.
7.MARIAWICII wziąwszy kielich, dzięki czynił i rzekł: Weźmijcie i podzielcie między siebie,
8.BIESZK.ŁUK.1931Wziął potem kielich, odprawił modlitwę dziękczynną i rzekł: „Weźcie i podzielcie między siebie!
9.GRZYM1936Poczem wziął kielich, dzięki czynił i mówił: Weźcie i podzielcie między siebie,
10.DĄBR.WUL.1973I wziąwszy kielich, dzięki czynił i mówił: Weźmijcie, a podzielcie między siebie.
11.DĄBR.GR.1961I wziąwszy kielich, dzięki czynił i rzekł: Weźcie, a podzielcie między siebie.
12.TYSIĄCL.WYD5Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie;
13.BRYTYJKAI wziąwszy kielich, i podziękowawszy, rzekł: Weźcie go i rozdzielcie między sobą;
14.POZNAŃSKAA kiedy wziął kielich i dzięki czynił, powiedział: - Weźcie to i rozdzielcie między siebie.
15.WARSZ.PRASKAA potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: Weźcie go i podzielcie między siebie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto przyjął kielich, podziękował oraz powiedział: Zrozumcie to i podzielcie się między sobą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział: Weźcie go i rozdzielcie między siebie,
18.TOR.PRZ.I wziął kielich, podziękował i rzekł: „Weźcie go i rozdzielcie między siebie.