« Łuk 22:71 Ewangelia Łukasza 23:1 Łuk 23:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Wstawszy wszytko mnóstwo ich, przywiedli ji do Piłata.
2.WUJEK.1923I powstawszy wszystko ich mnóstwo, wiedli go do Piłata.
3.RAKOW.NTA powstawszy wszytko ono mnóstwo ich, wiodło go do Piłata.
4.GDAŃSKA.1881Tedy powstawszy wszystko mnóstwo ich, wiedli go do Piłata.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy całe to zgromadzenie powstało i zaprowadzili go do Piłata.
6.SZCZEPAŃSKII całe ich zgromadzenie powstało, i powiedli Go do Piłata.
7.MARIAWICITedy powstawszy wszystko ono mnóstwo, wiedli Go do Piłata.
8.BIESZK.ŁUK.1931I powstali wszyscy uczestnicy rozprawy sądowej i kazali Jezusa zawieść do Piłata.
9.GRZYM1936Powstali całą gromadą i zaprowadzili go do Piłata.
10.DĄBR.WUL.1973I wszystko ich mnóstwo powstało, i zawiedli go do Piłata.
11.DĄBR.GR.1961A całe ich zgromadzenie powstało i zawiedli go do Piłata.
12.TYSIĄCL.WYD5I całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Go przed Piłata.
13.BRYTYJKAI całe ich zgromadzenie powstało, i poprowadzili go do Piłata.
14.POZNAŃSKAWszyscy zebrani zaprowadzili Go do Piłata.
15.WARSZ.PRASKAA potem całe zgromadzenie powstało i zaprowadzili Go do Piłata.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem całe ich mnóstwo powstało oraz poprowadziło go do Piłata.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie całe ich zgromadzenie powstało i zaprowadzili Jezusa do Piłata.
18.TOR.PRZ.2023I gdy powstało całe to mnóstwo ludzi, zaprowadzili Go do Piłata.