« Łuk 23:24 Ewangelia Łukasza 23:25 Łuk 23:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wypuścił im co dla rozruchu i mężobójstwa wsadzon był do ciemnice, którego prosili. Jesusa lepak wydał (k) woli ich.
2.WUJEK.1923I wypuścił im onego, który był dla mężobójstwa i rozruchu wrzucon do więzienia, o którego prosili; a Jezusa podał na wolą ich.
3.RAKOW.NTI wypuścił im onego, który był dla rostyrku i mordu wrzucon do ciemnice, którego żądali; a Jezusa podał wolej ich.
4.GDAŃSKA.1881I wypuścił im onego, który był dla rozruchu i mężobójstwa wsadzony do więzienia, o którego prosili; ale Jezusa podał na wolę ich.
5.GDAŃSKA.2017I uwolnił im tego, o którego prosili, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę.
6.SZCZEPAŃSKIUłaskawił im więc tego, co za rokosz i morderstwo był wtrącony do więzienia, a którego żądali; Jezusa zaś wydał na ich wolę.
7.MARIAWICII wypuścił im tego, który był dla rozruchu i mężobójstwa wsadzony do ciemnicy, o którego prosili, a Jezusa podał na wolę ich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Uwolnił onego, który dla zabójstwa i rozruchu wtrącony był do więzienia, ponieważ tego się domagali. Jezusa natomiast wydał na stracenie, według ich woli.
9.GRZYM1936Wypuścił im tego, który siedział w więzieniu za morderstwo i rozruchy, iż go o to prosili, a Jezusa oddał w ich ręce.
10.DĄBR.WUL.1973Ułaskawił im więc tego, który za zabójstwo i rokosz trzymany był w więzieniu, czego się domagali, a Jezusa wydał ich woli.
11.DĄBR.GR.1961Ułaskawił więc tego, który za bunt i zabójstwo trzymany był w więzieniu, czego się domagali, a Jezusa wydał ich woli.
12.TYSIĄCL.WYD5Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.
13.BRYTYJKAKazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo, Jezusa zaś zdał na ich wolę.
14.POZNAŃSKAStosownie do ich prośby zwolnił uwięzionego za rozruchy i zabójstwo, a Jezusa skazał na śmierć - jak tego chcieli.
15.WARSZ.PRASKAUwolnił im zatem tego, który pozostawał w więzieniu z powodu zabójstwa i rozruchów. Jego się domagali. Jezusa zaś wydał im w ich ręce.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wypuścił im tego, o którego prosili, wsadzonego do więzienia z powodu zwady i morderstwa. Zaś Jezusa poddał ich woli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZwolnił tego, który był w więzieniu za rozruchy i morderstwo - tego, o którego prosili - a z Jezusem postąpił według ich woli.
18.TOR.PRZ.2023I wypuścił im tego, który był wtrącony do więzienia za rozruch i morderstwo, o którego prosili; a Jezusa zdał na ich wolę.