« Łuk 23:28 Ewangelia Łukasza 23:29 Łuk 23:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż oto przyjdą dni, w które rzeką: Błogie niepłodne, i żywoty które nierodziły, i piersi które nie karmiły.
2.WUJEK.1923Albowiemci oto przyjdą dni, w które będą mówić: Szczęśliwe niepłodne i żywoty, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
3.RAKOW.NTIż oto przychodzą dni, w których będą mówić: Szczęśliwe niepłodne, i żywoty które nie rodziły, i piersi które nie karmiły.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemci oto idą dni, których będą mówić: Błogosławione niepłodne i żywoty, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
5.GDAŃSKA.2017Oto bowiem idą dni, kiedy będą mówić: Błogosławione niepłodne, łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
6.SZCZEPAŃSKIBo oto nadchodzą dni, w których mówić będą: O szczęśliwe niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły!
7.MARIAWICIAlbowiem oto przyjdą dni, w które będą mówić: Błogosławione niepłodne i żywoty, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
8.BIESZK.ŁUK.1931Albowiem przyjdą dni, kiedy ludzie będą biadali: „Szczęśliwe niewiasty niepłodne; godne pozazdroszczenia żywoty niewieście, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły!
9.GRZYM1936Bo idą dni, kiedy się mówić będzie: Szczęśliwe żywoty niepłodne i piersi, które nie karmiły.
10.DĄBR.WUL.1973Bo oto nadchodzą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
11.DĄBR.GR.1961Bo oto nadchodzą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
12.TYSIĄCL.WYD5Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
13.BRYTYJKABo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
14.POZNAŃSKAbo nadchodzą dni, kiedy będą mówić: Szczęśliwe niepłodne, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
15.WARSZ.PRASKAPrzyjdą bowiem dni, kiedy to będą mówić: Błogosławione niepłodne i łona, które nikogo na świat nie wydały, i piersi, które nikogo nie karmiły.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo oto przychodzą dni w których powiedzą: Szczęśliwe bezpłodne. I łona, które nie urodziły, i piersi, co nie karmiły.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo zbliżają się dni, w których będą mówić: Szczęśliwe kobiety niepłodne, łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
18.TOR.PRZ.2023Oto bowiem nadchodzą dni, kiedy będą mówić: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły.