« Łuk 23:35 Ewangelia Łukasza 23:36 Łuk 23:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Urągali też jemu i żołnierze przychodzący, i ocet jemu przynoszący,
2.WUJEK.1923Naigrawali go téż i żołnierze, przychodząc, a ocet mu podając
3.RAKOW.NTA nagrawali go i Żołnierze, przychodząc, a ocet podając mu,
4.GDAŃSKA.1881Naśmiewali się też z niego i żołnierze, przystępując, a ocet mu podawając,
5.GDAŃSKA.2017Naśmiewali się z niego również żołnierze, podchodząc i podając mu ocet;
6.SZCZEPAŃSKITakże i żołnierze urągali Mu: przychodząc podawali Mu ocet,
7.MARIAWICINaigrawali się też z Niego i żołnierze, przystępując i ocet Mu podając
8.BIESZK.ŁUK.1931Także i żołnierze naigrawali się z niego. Przystępując doń, podsuwali mu ocet
9.GRZYM1936Drwili też z niego i żołnierze, a podchodząc, podawali mu ocet
10.DĄBR.WUL.1973Także i żołnierze naigrawali się z niego przystępując i ocet mu podając
11.DĄBR.GR.1961Także i żołnierze naigrawali się z niego, przystępując i ocet mu podając
12.TYSIĄCL.WYD5Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,
13.BRYTYJKASzydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet,
14.POZNAŃSKAŻołnierze, którzy podawali Mu ocet, szydzili także z Niego: -
15.WARSZ.PRASKADrwili też z Niego i żołnierze, którzy podchodząc podawali Mu ocet,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także żołnierze naśmiewali się z niego, przychodząc, podając mu ocet winny,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSzydzili też z Niego żołnierze. Ci podchodzili, podawali Mu kwaśne wino
18.TOR.PRZ.2023Naśmiewali się też z Niego i żołnierze, podchodząc i podając Mu kwaśne wino,